Nyheter

Ber om koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.

Arbeidskraft: Åpner for innreise fra tredjeland

Regjeringa åpner nå for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021.

Landbrukets klimaplan overrakt Agder Fylkeskommune

Fylkesleder i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, demonstrerte klimavennlig gjødsling og Bjørn Ropstad (Krf) og Gro Bråten (Ap) fikk overlevert den ferske klimaplanen.

Landbruket vil sikre maten

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes deltok i dag på innspillsmøte på Statsministerens kontor, der tema var Norges vei ut av koronakrisen.

Risikoordning for grøntnæringa etableres

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Råd til deg som skal søke kommunen om skole og barnehage

Bønder er samfunnskritisk personell, fordi matprodusenter er en del av verdikjeden for mat. Dette innebærer at kommunene skal legge til rette for at barn kan være i barnehage eller skole.

Ukens podkast - korona, en krise for norsk grøntproduksjon?

Koronakrisa skaper store utfordringer for produksjonen av norske grønnsaker, frukt og bær.

Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak.

En tøff tid for de som driver med gårdsturisme og lokalmat

Mange lokale næringslivsaktører har på kort tid mistet store deler av inntektsgrunnlaget sitt. I vår bransje gjelder dette spesielt de som driver med gårdsturisme, Inn på tunet og lokalmatprodusenter.

Ukens podkast - korona spesial med bondelagsveterinæren

Hvordan ta vare på liv og helse samtidig som en sørger for trygg mat i ei urolig tid?

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Ukens podkast - framtida for fjørfebonden

Hvitt kjøtt og egg er stadig mer populært, men hvordan står det egentlig til i norsk fjørfenæring?

Eit livsverk - og ei ny tid. Blant dei aller beste på heile Agder.

Han brukte store ord, kraftigare vokabular enn vanleg, då han ynskte møtelyden velkomen til fjosopning på Birjkeland Gård på Evje. Få kjenner landbruket på Agder betre enn Jakob Saaghus. Rådgjevar hjå Norsk Landbruksrådgjeving på Agder

Og slik ser dei ut .

Ei travel helg ligg bak oss. Eit heilt nytt Agder Bondelag er no klart for nye og spanande oppdrag alt frå 1. januar neste år. Styret er på plass, alt vart vedteke samrøystes - og heilt etter gjeldande lover og føreskrifter.

Stor interesse for leiarmøte på Agder

- Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser,slik skriv arrangøren i sin invitasjon til aktuelle deltakarar.

Valnemnda si innstilling er klar

Odd Harald Reve er øvetydd om at dei foreslåtte kandidatane vil representere agderbøndene på ein framifrå måte. Odd Harald smilar. Han plar det når han er nøgd. Han smilar mykje.

Statsbudsjettet: Trenger et sterkt Mattilsyn

En økning på 20 mill er for lite til det løftet Mattilsynet trenger for å følge opp dyrehold med tilsyn og veiledning.

Jernbanegjerder til besvær

Mandag kveld møttes et 30-tall grunneiere som grenser til jernbanen i Vest-Agder. Mange opplever at jernbanen (nå ved BaneNor), som satte opp gjerder når banen ble bygget og har vedlikeholdt dem siden, nå ikke erkjenner gjerdeplikt.

Då Agder-gjengen drog på firmatur med jernbanen

Me ein fersk klimaavtale som bakteppe var det ikkje vanskeleg å velje transportmiddel då dei to fylkeslaga på Agder, sist veke, skulle ut i den store verda. På timeplanen stod på både studietur, valgvake og styremøte. Jernbanen sytte for ei fossilfri reise - i alle fall fyrste del av dagen...

- Det er viktig for alle mennesker å være en del av noe

Søstrene Kjevik skaper meningsfulle opplevelser og erfaringer på gården i Arendal. Les hvordan bønder på Agder og andre steder i Norge skaper verdier.

Då Olaug vitja Frigstad!

Eg inviterte fylgje inn i residensen og me benka oss rundt bordet i finstova. Kona visste ingenting om denne vitjinga så eg stod sjøl for serveringa, årets ripssaft, kaffi og ei krydderkake frå juletider.

Landbrukets Dag - 2019

Vergudane slo seg fullstendig vrange. Regnet hølja ned laurdag morgon - og arrangørane måtte takle mange uventa problem. Dei fleste under vatn.Likevel var det god stemning inne på stemneplassen på Evjemoen. Publikum strøymde til - og handelen gjekk livleg føre seg under dei mange teltdukane.

I Sirdal held dei tradisjonane i hevd

Olsokfeiring, slåttedag, Sirdal Bondelag , godt naboskap, positive folk - og fint sumarver. Du he nettopp lese oppskrifta på det som vart ein himlande triveleg dag - og kveld i Haugom. Sirdal kommune og Vest - Agder fylke.

Åpen Gård på Agder

Her finner du en oversikt når det gjelder de forskjellige arrangementene i tilknytning til Åpen Gård 2019. Vi ønsker både arrangører og publikum lykke til med spennende dager på forskjellige gårdsbruk - i begge agderfylkene.

Biesykdommen åpen yngelråte påvist i Aust-Agder

Åpen yngelråte er en alvorlig sykdom, som krever sanering når den blir påvist. Vi har samlet litt informasjon om sykdommen, forebyggende tiltak og evt erstatning.

Ulv nærmer seg Agder

Etter bekrefta tap av lam til ulv i Tinn for vel en uke siden og i Fyresdal for kort tid siden er det mye som tyder på nytt ulvebesøk til Agder. Saueeiere oppfordres til økt oppmerksomhet og raske meldinger til Statens naturoppsyn.

Bondelaget på Arendalsuka

Levende bygder, næringsutvikling, klima, bærekraft og genredigering er blant temaene som står på programmet når Bondelaget er tilstede under Arendalsuka 2019.

Bondetinget 2019

Årsmøte i Norges Bondelag, Bondetinget 2019, er no historie. Kring på heile Agder sit no ein gjeng med med tillitsvalde og freister å fordøye mange sterke inntrykk. Kraftige ordskifte, hundrevis av innlegg frå talarstolen, lange dagar og seine kveldar på Lillehammer. Bondetinget er kultur, politikk, sosialt samvær, fagleg påfyll - og ein meir enn 100 år gamal tradisjon.Talarstolen på Bondetinget er truleg eit av dei viktigaste, og mektigaste, mikrofonstativa i heile landet.

Høg aktivitet i Sirdal - året rundt

Sirdal Bondelag, under leiing av Tor Arne Liland, ligg så visst ikkje på latsida. Her kan lokallaget syne til høg aktivitet - året rundt. Denne veka var 30 elevar frå Sinnes og Tonstad skule på gardsbesøk hjå Liland. Neste veke er det bebuarane på Sirdalsheimen sin tur. ( foto: tor Arne Liland)

For en fantastisk dag

Hva er vel mer idyllisk, romantisk, usminka og mer ekte enn flotte bilder av forventningsfulle små barn og våryre nyfødde lam . Livsglede. Ekte kjærlighet - og klare for livet. Et av vårens aller vakreste eventyr.

Store forventninger - stor avstand

Jordbruket vil nå bruke den tiden som er nødvendig på å gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

Kvardagen vender attende - fjoråret er historie.

Gunnar Bjørndal, storbonden på Hornnes, ser seg ikkje attende. Tørkesumaren 2018 er pakka inn i historieboka som eit dårleg minne. No ser han frametter. Han ser på sola - og han ser på gradestokken. Med vergudane i godlage ber dette bod om ein triveleg vår og gode dagar. Gode dagar for både folk og fe.

Fargerike bilete frå Grimstad

Brått forsvann sola. Brått forsvann ein del av vårstemninga. Snart forsvinn den siste resten av brunfargen etter ein fantastisk påskeferie her på sørspisssen. Redninga i dag vart ein telefon til Katrine, på Hesnes Gartneri i Grimstad. Bilete av årets tomatar ber bod om at naturen, tross alt, er på rett veg.

Aktivt lokallag i Sirdal

Agderkontoret fær stadig inn melding om god aktivitet hjå Sirdal Bondelag. Vel veit me at lokallagsleiaren, Tor Arne Liland, gjer ein framifrå jobb - men han er så visst ikkje alleine.

Lokalt landbruk på timeplanen

I et nydelig vårvær rullet bussene med alle kommunens 5. – klassinger inn på tunet til Johan Isak Tveit på Steindal torsdag morgen. Her stod Bondelaget i Lillesand, Skogselskapet i Agder, Landbrukskontoret og Høvåg og Vestre Moland skogeigarlag klare med guider og foredragsholdere.

Melkeprodusent fra Bjelland fikk sølvtina

Anette og Nils Moland fra Bjelland i Marnardal har mottatt sølvtine. Utdelingen fant sted under en høytidelig markering på Lillestrøm denne uka i forkant av TINEs årsmøte.

Bli med på laget

Naturligvis - Landbrukets Dag blir arrangert på Evjemoen i dagane 16. - 18. august. Mange brikker skal falle på plass - mange dugnadstimar ligg framføre oss. No ber me om ei hjelpande hand - eller to. Me vil så gjerne invitere deg til å bli med på dugnad - bli med på laget.

En trist dag for norsk næringsliv

Regjeringa avvikler pelsdyrnæringa i Norge. De nekter fortsatt å gjøre opp for seg.

Matproduksjon midt i byen

Stadig flere oppdager gleden ved å produsere mat til eget forbruk enten det er frukt og grønnsaker, egg, honning eller andre produkter. Urbant landbruk kan skje overalt i byen, enten det er i bakgården, i hagen, på tak og vegger eller i grønne fellesarealer

Å vise god folkeskikk bør være en god rettesnor

Styret i Norges Bondelag har vedtatt et sett med etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte.

Utmarksbeite må prioriteres - og velferdordningene må styrkes

Foran jordbruksoppgjøret har representantskapet i Norges Bondelag vedtatt en resolusjon.

Ny landbruksstrategi for Agder

Planen innholder strategier og tiltak for satsing på verdiskaping innen jordbruk, skogbruk og bygdenæringer. Artikkelen er publisert på Agderkontoret sine nettsider etter avtale med Fylkesmannen.

Frank - og verdens beste yrke

Frank Bjerg Sigvaldsen er en aktiv ung mann. Lokalpolitiker, ambullansearbeider, bonde - og medlem av fylkesstyret i Aust-Agder Bondelag. For kort siden kunne Frank invitere heile buskapen sin inn i et flunkende nytt fjøs - og denne dagen tok han i mot en flokk unge sambygdinger på gårdsbesøk.

Våre samarbeidspartnere