Nyheter

Biesykdommen åpen yngelråte påvist i Aust-Agder

Åpen yngelråte er en alvorlig sykdom, som krever sanering når den blir påvist. Vi har samlet litt informasjon om sykdommen, forebyggende tiltak og evt erstatning.

Ulv nærmer seg Agder

Etter bekrefta tap av lam til ulv i Tinn for vel en uke siden og i Fyresdal for kort tid siden er det mye som tyder på nytt ulvebesøk til Agder. Saueeiere oppfordres til økt oppmerksomhet og raske meldinger til Statens naturoppsyn.

Bondelaget på Arendalsuka

Levende bygder, næringsutvikling, klima, bærekraft og genredigering er blant temaene som står på programmet når Bondelaget er tilstede under Arendalsuka 2019.

Bondetinget 2019

Årsmøte i Norges Bondelag, Bondetinget 2019, er no historie. Kring på heile Agder sit no ein gjeng med med tillitsvalde og freister å fordøye mange sterke inntrykk. Kraftige ordskifte, hundrevis av innlegg frå talarstolen, lange dagar og seine kveldar på Lillehammer. Bondetinget er kultur, politikk, sosialt samvær, fagleg påfyll - og ein meir enn 100 år gamal tradisjon.Talarstolen på Bondetinget er truleg eit av dei viktigaste, og mektigaste, mikrofonstativa i heile landet.

Høg aktivitet i Sirdal - året rundt

Sirdal Bondelag, under leiing av Tor Arne Liland, ligg så visst ikkje på latsida. Her kan lokallaget syne til høg aktivitet - året rundt. Denne veka var 30 elevar frå Sinnes og Tonstad skule på gardsbesøk hjå Liland. Neste veke er det bebuarane på Sirdalsheimen sin tur. ( foto: tor Arne Liland)

For en fantastisk dag

Hva er vel mer idyllisk, romantisk, usminka og mer ekte enn flotte bilder av forventningsfulle små barn og våryre nyfødde lam . Livsglede. Ekte kjærlighet - og klare for livet. Et av vårens aller vakreste eventyr.

Store forventninger - stor avstand

Jordbruket vil nå bruke den tiden som er nødvendig på å gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

Kvardagen vender attende - fjoråret er historie.

Gunnar Bjørndal, storbonden på Hornnes, ser seg ikkje attende. Tørkesumaren 2018 er pakka inn i historieboka som eit dårleg minne. No ser han frametter. Han ser på sola - og han ser på gradestokken. Med vergudane i godlage ber dette bod om ein triveleg vår og gode dagar. Gode dagar for både folk og fe.

Fargerike bilete frå Grimstad

Brått forsvann sola. Brått forsvann ein del av vårstemninga. Snart forsvinn den siste resten av brunfargen etter ein fantastisk påskeferie her på sørspisssen. Redninga i dag vart ein telefon til Katrine, på Hesnes Gartneri i Grimstad. Bilete av årets tomatar ber bod om at naturen, tross alt, er på rett veg.

Aktivt lokallag i Sirdal

Agderkontoret fær stadig inn melding om god aktivitet hjå Sirdal Bondelag. Vel veit me at lokallagsleiaren, Tor Arne Liland, gjer ein framifrå jobb - men han er så visst ikkje alleine.

Lokalt landbruk på timeplanen

I et nydelig vårvær rullet bussene med alle kommunens 5. – klassinger inn på tunet til Johan Isak Tveit på Steindal torsdag morgen. Her stod Bondelaget i Lillesand, Skogselskapet i Agder, Landbrukskontoret og Høvåg og Vestre Moland skogeigarlag klare med guider og foredragsholdere.

Melkeprodusent fra Bjelland fikk sølvtina

Anette og Nils Moland fra Bjelland i Marnardal har mottatt sølvtine. Utdelingen fant sted under en høytidelig markering på Lillestrøm denne uka i forkant av TINEs årsmøte.

Bli med på laget

Naturligvis - Landbrukets Dag blir arrangert på Evjemoen i dagane 16. - 18. august. Mange brikker skal falle på plass - mange dugnadstimar ligg framføre oss. No ber me om ei hjelpande hand - eller to. Me vil så gjerne invitere deg til å bli med på dugnad - bli med på laget.

En trist dag for norsk næringsliv

Regjeringa avvikler pelsdyrnæringa i Norge. De nekter fortsatt å gjøre opp for seg.

Matproduksjon midt i byen

Stadig flere oppdager gleden ved å produsere mat til eget forbruk enten det er frukt og grønnsaker, egg, honning eller andre produkter. Urbant landbruk kan skje overalt i byen, enten det er i bakgården, i hagen, på tak og vegger eller i grønne fellesarealer

Å vise god folkeskikk bør være en god rettesnor

Styret i Norges Bondelag har vedtatt et sett med etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte.

Utmarksbeite må prioriteres - og velferdordningene må styrkes

Foran jordbruksoppgjøret har representantskapet i Norges Bondelag vedtatt en resolusjon.

Ny landbruksstrategi for Agder

Planen innholder strategier og tiltak for satsing på verdiskaping innen jordbruk, skogbruk og bygdenæringer. Artikkelen er publisert på Agderkontoret sine nettsider etter avtale med Fylkesmannen.

Frank - og verdens beste yrke

Frank Bjerg Sigvaldsen er en aktiv ung mann. Lokalpolitiker, ambullansearbeider, bonde - og medlem av fylkesstyret i Aust-Agder Bondelag. For kort siden kunne Frank invitere heile buskapen sin inn i et flunkende nytt fjøs - og denne dagen tok han i mot en flokk unge sambygdinger på gårdsbesøk.

Årsmøte i Vest-Agder Bondelag

Ordstyrar var den høgt respekterte og venesæle storbonden frå Eiken, Audun Meland. Stram som ein konfirmant, med glimt i augo - og me stø hand om ordførarklubba leia han møtelyden gjennom sakslista. Tilstades var 22 røysteføre utsendingar i tillegg til ei handfull innbedne gjestar. Åstaden var Rosfjord Strandhotell i Lyngdal.

Triveleg årsmøte i Aust-Agder Bondelag

Erik Fløystad var ordstyrar, Lars Petter Bartnes var på gjestelista, Knut Erik Ulltveit vart attvald som fylkesleiar - og gjestane fek servert eit måltid dei seint vil gløyme. Det vart på alle måtar ein triveleg og minnerik dag då Aust-Agder Bondelag skipa tiil årsmøte på Fevik Strand Hotell, måndag den 11. mars.

Årsmøte - Inn på tunet

Dei siglar i medvind. Stadig nye medlemmer. Ungdomeleg pågangsmot. Tøffe investeringer og tru på framtida. Kvinnene er i fleirtal, dei løftar i flokk - og resultata kan dei vere stolte av. Søren Hodne serverte stuttreist gryterett, Ole Magne Omdal var i godlag, det var fyr på peisen - og det vart eit triveleg årsmøte i "Inn på tunet, Sørlandet."

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Erfaringssamling etter fôrkrisen 2018

15. februar var landbruksnæringen i Agder samlet på Fylkeshuset i Kristiansand for å dele erfaringer fra tørkesommeren 2018.

Våren er en spennende tid i vår bransje

Fylkeslederen i Aust-Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, er en travelt opptatt mann nå om dagen. Mer engasjert enn de fleste, og med et våkent blikk fram mot de kommende jordbruksforhandlingene. Ulltveit har sendt oss noen tanker. Tanker fra førersetet i en velbrukt og nedstøvet gårdsbil. På vei mellom to møter. Midtvegs mellom Fylkesmannen og Agderkontoret.

Leverer 250 tonn med tidligpoteter hvert år

Tom Sigurd Dokkedal er potet - og grønnsaksbonde, sentralt plassert i Reddal. Midt i det som truleg er det beste matfatet i heile Aust-Agder. Ein triveleg kar som jamnleg reiser til varmare strok når batteria, og lekamen for øvrig, treng lading og påfyll.

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket og ble overlevert regjeringa i et møte mellom partene.

Bli med på Åpen Gård

Påmeldinga for lokallag som ønsker å arrangere Åpen Gård er nå åpnet. Åpen Gård er Bondelagets største nasjonale arrangement og vår viktigste fellesdugnad for å bygge kunnskap om norsk landbruk.

Jordbruksoppgjøret 2019 – Gode innspill fra Agderpolitikere

- Fylkesbondelagene i Agder har gitt konkrete innspill, og det gleder oss å se at politikerne i begge fylker i stor grad har vært enige og tatt våre innspill videre

Eit lite tilbakeblikk på det vanskelege året 2018: - Me må finne løysinger, ikkje berre syte og klage

Siste måndagen i september. Dagen før elgjakta - huskatten ligg på trammen og kosar seg i haustsola. Bøndene på Holt bruker denne flotte dagen til å få grøda i hus. Tredje - og siste slåtten i dette katastrofeåret 2018. Kristian Foss serverer kaffe og Fyrstekake. Ein umåteleg positiv og triveleg kar.

KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Den ferske regjeringsplattformen mellom FrP, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde.

Mi har det greit - på Sørlandet

Sørlandssamlinga feira denne helga sin 40. åremålsdag. Lat det vere sagt med ei einaste gong - jubilanten er sprekare enn nokon gong. 300 bønder - og bondevener stadfesta jubileet på ein framifrå måte. Bondehæren okuperte heile Scandic Hotell i Sørlandsparken. Ingen kan feste slik som etniske sauebønder og ihuga mjøleprodusentar. Jau forresten , me kan sjølvsagt ikkje unnlate å nemne grisebøndene - dei er i ein heilt eigen divisjon.

Tanker ved inngangen til et nytt og ubrukt år

Knut Erik Ulltveit ser inn i glasskula og er heilt klar på at året vi nå går inn i blir både spennende og utfordrende for næringa vår. Den politiske situasjonen, på nasjonalt nivå, er i skrivende stund uavklart. Vi skal snart inn i en lokal valgkamp - og jordvernet må så avgjort få en sentral plass når det nå bygges ny E 18 gjennom fylket vårt.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Vi oppfordrer alle til å delta.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere

På tampen av året er det på tide å se tilbake. Året vi har lagt bak oss har vært krevende for norsk landbruk, det har både vært for tørt og for vått. Sommeren 2018 ble den tørreste og varmeste sommeren på over hundre år i store deler av Sør-Norge. I andre deler av landet var det regn og flom som var hovedutfordringen i høst. Disse store utslagene i vær må vi forvente mer av i årene som kommer, klimaendringene vil utfordre agronomien.

Landbruksstrategi for Agder

Fylkestinget i Vest-Agder har nyleg handsama "Landbruksstrategi for Agder – jordbruk, skogbruk og bygdenæringer. " Her, på vår eigen nettside, kan du no få med deg det meste av debatten. Lyd og bilete.

Ferdig med lokalpolitikken

- Det har vore trivelege 12 år i heradstyret, og vervet som varaordførar he gjort at eg i mange høve he kome tett inn på viktige saker – og tett inn på viktige avgjersler til beste for kommunen, og til beste for innbyggjarane i Gjerstad.

Nå relanseres GodtBondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Verva 20 nye medlemmer

Ingen tvil om at Tor Arne Liland he travle dagar. Denne stillfarne og venesæle byggmeisteren, sauebonden og forretningsmannen frå Tonstad i Sirdal er på mange måtar eit funn for bonderørsla. Lokallagsleiar i Sirdal Bondelag - og fast sete i fylkesstyret i Vest-Agder Bondelag. Denne morgonen kom så meldinga om at Tor Arne dei siste dagana he verva 20 nye medlemmer til Bondelaget.

Takk for trivelege dagar

Leiarmøte og nettverkssamling - to dagar, og ein triveleg kveld, er til ende. Bønder, byråkratar og representantar for samarbeidande organisasjonar var fredag og laurdag samla då bondelaga på Agder inviterte til bordsete på Scandic Hotell i Sørlandsparken. Ein fantastisk gjeng.Samhold, optimisme og godt humør oppsummerar det meste. Fagleg påfyll, friskt ordskifte - og ord til ettertanke. Takk til kvar einskild. Takk for stunda.

Haust i Sirdalsheiene

Naturen er på sitt aller vakraste. Klåre og sterke haustfargar. Dei blå gradane legg eit mjukt og kvitt slør øve myr og fjell i tidlege morgontimar. Snøen er ikkje langt unna. I Sirdal he Tor Arne Liland, og kona Tove, vore på høgfjellet og henta heim dei siste sauene. Bileta talar sitt eige språk. Utan ord og dobble konsonantar.Utan punktum. Det er på slike dagar det er ekstra gildt å vere sauebonde.

Velkomen til Sørlandssamlinga

Gode foredragsholdarar, topp stemning, musikk og dans - og sjølvsagt ein solid porsjon med fagleg påfyll. Tida er mogen for å melde seg på Sørlandssamlinga. Jon Leif Eikaas vert ordstyrar - og hovudkomiteen melder om alt er under kontroll. Det vert garantert eit himla liv når meir enn 300 bønder, frå heile Agder, samlast under same tak.

Asfalt i matfatet - eller hva skjer med matjorda vår

Nationen, Bondlagene på Agder, MDG i Kristiansand og Sabla bar inviterer til ett av kalenderårets aller viktigste debattmøter. Hva skjer egentlig med matjorda vår i sammenheng med tidenes største veiutbygging på Sørlandet. Opprusting av både E 18 og E 39.

Rekord for Åpen Gård i jubileumsåret!

Over 100 000 har tatt turen innom Åpen Gård i år. Det er besøksrekord for arrangementet som i år feirer 30-årsjubileum! Også på Agder meldes det om god oppslutning på de ulike arrangementene. Takk til alle dere som år etter år legger ned en enorm dugnadsinnsats i forbindelse med Åpen Gård. Vår beste ambassadører. Våre trofaste samarbeidspartnere.

Praktverk om rovviltet på Agder

Gjennom 260 sider tek forfattaren, Tor Punsvik, oss med på ei spanande rundreise gjennom rovdyra sitt rike - på Agder. Rikt illustrert med flotte bilete og meisterlege teikninger. Finn Aasheim, leiar av Bondelaget sitt Agderkontor, er ein av medforfattarane i boka.

Trygve og statsråden

- Eg trivast på jobben kvar einaste dag, seier Trygve(11). - Det aller gildaste er når eg kan kose meg med dyra.Tre dagar i veka er han på jobb på "Lindland Gård." Torsdag denne veka fekk han helse på sjølvaste landbruksministeren. Sola sende sine varmande stråler øve gardstunet. Bjørka hadde pynta seg i dei vakraste haustfargane - og statsråd Hoksrud var i strålande humør. Som vanleg.

Når matfatet er tomt, biter hestene

Om ikke akkurat dramatisk, så ble årets beitesesong i alle fall en prøvelse både for dyr og bonde. Verst ut kom nok storfeholdet, som i all hovedsak beiter på innmarksbeite.

Lite krutt i regjeringas jordvernstrategi

Regjeringa la i dag fram en oppdatert jordvernstrategi etter bestilling fra Stortinget. Bondelaget er skuffet over at regjeringa ikke vil vurdere hverken sterkere juridisk vern av matjorda eller innstramming av jordvernmålet etter 2020.

Følger ikke opp klimatiltak i statsbudsjettet

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. Regjeringa følger ikke opp stortingsflertallet som ber om et klimafond for landbruksnæringa.

- Det var mange som datt og ble kastet av sauene. Det var en slitsom jobb men vi greide det til slutt.

Sauesanking, og påfølgjande heimkøyring av dyra kan vere ein strevsam jobb for både store og små. Me har tidlegare omtala turen då 4. klasse frå Eikeland skule på Hægeland var med på ein slik dag tidlegare i haust. Her kan du lese korleis borna sjølve opplevde denne dagen

Våre samarbeidspartnere