Nyheter

Slår alarm om sårbar matforsyning

- Verdens matsikkerhet er ikke robust nok til å møte større kriser, slo Rob Bailey, forskningsdirektør i Chatham House, fast da han 24. august gjestet et seminar om klima og matproduksjon på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

Årets Åpen Gård er i gang

26. august er årets store Åpen Gård-søndag. I år er det rekordmange arrangementer i hele landet, og noen har allerede hatt sin Åpen Gård, med stor suksess.

Frist for spredning av husdyrgjødsel

Har du planer om å spre uten nedfelling må det skje raskt.

Bli med på Åpen Gård i helga

Denne helga arrangeres det Åpen Gård flere steder i landet. Finn din nærmeste Åpen Gård her.

Tips hvis du må importere fôr

Å bruke utenlandsk grovfôr kan medføre smitterisiko, derfor oppfordrer vi til å bruke norsk grovfôr så langt det lar seg gjøre. Landbruksnæringa har laget veiledere for de som må importere fôr på grunn av tørken.

Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk

Forholdstallet for melk heva på grunn av den krevende fôrsituasjonen.

Dette skjer med krisepakken

Arbeidet med å få på plass ein krisepakke etter tørkesommaren, held truleg fram i slutten av veka.

Forhandler innhold i krisepakke

Bondeorganisasjonene har i ettermiddag gjennomført det første møtet med regjeringa om innholdet i en ekstraordinær krisepakke.

Håper flere benytter tilskuddet for el-kontroll

To av tre branntilløp i landbruket kan knyttes til elektriske anlegg og Bondelaget gir derfor 5000 kr i tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera. Hittil er tilsammen 8,5 millioner fordelt på 1 700 medlemmer. Nå håper Bondelaget at flere benytter seg av tilskuddet, før den fases ut i løpet av neste år.

Flere husdyr på beite i jaktsesongen

Tørkekrisen i landbruket fører til at husdyra vil gå lengre enn normalt på beite i år.

Forventningsfulle før forhandlinger om krisepakke

- Jeg har tiltro til at det regjeringa vil tilby bøndene skal være tilstrekkelig for å hindre stor nedslakting som følge av fôrmangel, sa Ingunn Foss, landbrukspolitisk talsperson i Høyre, da hun deltok i Bondelagets landbruksduell under Arendalsuka.

Hvordan skal genredigert mat reguleres i framtida?

- Vi lever av bærekraft og av at vi har kontroll på de biologiske prosessene. Ei streng regulering på GMO-området er viktig for oss, sa Lars Petter Bartnes da regulering av genredigert mat var tema for en debatt i Arendal onsdag. Se hele debatten her.

Sju ting du bør vite om avlingsskadeerstatning

Når avlingene slår så feil som i år, kan bønder søke om erstatning for å dekke noe av det økonomiske tapet.

Tilbyr gode forsikringer til unge bønder

Unge bønder er statistisk sett mest utsatt for arbeidsulykker. Norges Bondelag og Landbruksforsikring tilbyr derfor spesielt gode tilbud på personforsikringer til våre medlemmer under 40 år.

Jordbruket vil forhandle om klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene.

Enklere fôrimport fra Island

Mattilsynet har gjort en ny vurdering og kommet fram til at fôret kan anses å være fra EØS-området.

Ber om krisepakke etter ekstremtørke

Jordbruket har i dag bedt om en krisepakke gjennom en tilleggsbevilgning til jordbruksavtalen.

Landbruk på dagsorden under Arendalsuka!

Landbruksduell, GMO-debatt, tekno-show og Bondepub er blant arrangementene Bondelaget inviterer til når Arendalsuka 2018 går av stabelen 13. til 18. august.

Ingen krisepakke fra regjeringen

Under statsministerens gårdsbesøk på Kløfta kom ingen garantier om økonomisk krisepakke til tørkerammede bønder.

Her arrangeres Åpen Gård i 2018

Rekordstor påmelding til Åpen Gård i jubileumsåret. Sjekk her hvor det er Åpen Gård i ditt fylke.

Statsministeren møter landbruket

​​​​​​​Erna Solberg møter Bondelaget og Småbrukarlaget til krisebefaring på Kløfta.

Bondelagslederen møtte tørkerammede bønder i Agder

- Det gjør sterkt inntrykk. Nå er det viktig å jobbe for gode løsninger og å sikre økonomien for de mange bøndene som er rammet av tørken, sier Lars Petter Bartnes etter møter med tørkerammede bønder i Agder.

Landbruket inviterer Erna Solberg til krisebefaring

Bondelaget og Småbrukarlaget vil diskutere tørkekrisen med statsministeren.

Avlingsskade - søk om forskuddsutbetaling

Det er lurt å søke nå, selv om du ikke kjenner totalt skadeomfang.

Fylkesmennene skal kunne behandle erstatningssøknader fra neste uke

Landbruksdirektoratet har framskyndet oppdateringen av systemet som skal brukes til å behandle erstatningssøknader fra tørkeramma bønder.

Slik gir du hesten trygt fôr i tørken

Mattilsynet anbefaler norsk fòr, og ber deg være påpasselig dersom det blir nødvendig å importere.

Nye tiltak for å hjelpe i tørken

Landbruksministeren gjennomfører deler av krisepakken som er foreslått av landbruket.

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Har du halm til overs eller trenger du halm?

Felleskjøpet Agri har nå lansert en egen tjeneste for å formidle halm mellom kornbønder og husdyrprodusenter.

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Innovasjon Norge vil hjelpe tørkeramma bønder

Ber bønder ta kontakt for avdragsutsettelse på lån hos Innovasjon Norge.

Klager på lisensfellingskvote

Norges Bondelag ber om økt lisensfellingskvote på ulv for å komme ned på bestandsmålet.

Inviterer til krisemøter om fôrsituasjonen

Flere steder på Østlandet arrangeres det krisemøter for bønder om tørke og den vanskelige fôrsituasjonen.

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Finn din nærmeste Åpen Gård

Her finner du en oversikt over årets Åpen Gård-arrangementer.

Forventer mange søknader etter avlingsskade

Bondelaget ber hele landbruksforvaltninga forberede seg på mange søknader om avlingsskade og prioritere rask behandling.

Ingen ulvesvar fra statsråden

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde ingen klare svar å gi de rovdyrramma lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen, da han kom på besøk på søndag.

Oppfordrer til svinedugnad

Bondelaget ber svinebønder følge Norturas oppfordring om å redusere antall purker med minst 5 prosent. Nye prognoser fra markedsregulator viser et stort overskudd av svinekjøtt på reguleringslager.

- Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

- Dette er utslaget av et uansvarlig sjansespill, og det vil skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, sa Lars Petter Bartnes da han besøkte sauebønder i Nord-Østerdal tirsdag.

Ingen plantevernfunn i norsk mat

Det er ingen funn av plantevernmidler over grenseverdi i norsk mat i 2017. Dette fastslår Mattilsynet i sin årlige rapport om plantevernrester i mat.

Ny fjellov – styrka lokalt selvstyre og inntekter fra statsallmenningene

Norges Bondelag har vært representert i utvalget som har levert forslag til ny fjellov i NOU 2018:11 til landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Forslaget skal bli sendt på høring.

Våre samarbeidspartnere