Fristen for å spre husdyrgjødsel uten nedmolling/nedfelling er 1 .september. Dersom du skal søke om dispensasjon for denne datoen, må du søke kommunen så fort som mulig. Kommunen kan gi dispensasjon for en seinere frist, men ikke senere enn 1. oktober.