Den tørre sommeren har gitt mangel på grovfôr til hest og andre dyr i Norge. Mattilsynet anbefaler at du først og fremst forsøker å få tak i norsk fôr, og at du gjør deg godt kjent med hvilket ansvar du har dersom du velger å innføre, selge eller gi hesten din fôr fra utlandet.

Smittsomme dyresykdommer og planteskadegjørere kan følge med når vi importer fôr fra utlandet. Derfor anbefaler Mattilsynet alle til å først og fremst bruke norsk fôr. 

– Det er alltid en risiko for at dyresykdommer kan følge med innførsel av grovfôr, dette gjelder både sykdommer som smitter mellom dyr, og sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. At slike sykdomsutbrudd er svært ressurskrevende både for de som eier dyrene og for myndighetene, så vi sist med salmonellasaken som har pågått nå i sommer, sier fungerende direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Anne Marie Jahr. 

Anne Marie Jahr Foto: Mattilsynet

Slik kan du gi hesten norsk fôr

Mattilsynet ønsker at vi i størst mulig grad bruker de fôrressursene vi har i landet, slik at vi ikke importerer mer grovfôr enn det som er nødvendig. Hester fôres normalt med høy, men andre typer grovfôr som halm, frøhøy og ensilert korn kan også brukes til hest. 

Felleskjøpet er blant de som har lagt ut råd til hesteeiere om hvordan de kan fôre forsvarlig samtidig som de bruker minst mulig høy.Det er lov å bruke matavfall fra dagligvarehandelen som fôr til både hest og matproduserende dyr. 

Det er ikke det samme hvor du importerer fra

Skulle du likevel ha behov for å gi importert fôr til hesten din er det viktig at fôret kommer fra et land som er trygt. Det er for eksempel lov å importere fôr fra alle EØS-land, men det betyr imidlertid ikke at du bør gjøre det. På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet vurdert hvilke land det er trygt å importere fôr fra. 

– Vurderingen viser at det er liten risiko ved innføring av grovfôr fra Sverige, Finland og deler av Island. Fra andre land vurderes risikoen for å importere uønskede smittestoffer som høy, sier Anne Marie Jahr.  

Også Sverige og Finland har hatt en tørr sommer og har lite fôr på lager, så sjansen for å få importert fôr herfra er liten. På Island har de imidlertid nok overskudd til å kunne selge fôr til Norge. På Mattilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke soner på Island som anses som trygge. For å gjøre det enklere å importere fôr fra blant annet Island er det opprettet tre midlertidige grensekontrollstasjoner for grovfôr på Vestlandet.  

Den som innfører, selger eller kjøper fôr fra utlandet har ansvaret 

Du som innfører eller selger fôr fra utlandet har ansvaret for at fôret ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr, eller at maten fra dyr blir helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter.  

Dersom du skal gi dyrene dine utenlandsk fôr kan du bare kjøpe fôr fra virksomheter som er registrert hos Mattilsynet. Husk at du regnes som importør med det ansvaret det medfører dersom du velger å kjøpe fôr direkte fra utlandet. 

– Det er viktig at de som innfører, selger eller kjøper fôr fra utlandet er bevisst det ansvaret de har. Får vi en smittsom dyresykdom eller planteskadegjører fra importert fôr kan dette medføre utgifter i millionklassen. Dersom du ikke har fulgt regelverket kan du få erstatningskrav mot deg, sier Anne Marie Jahr. 

Mattilsynet har laget en egen side med informasjon om fôrsituasjonen i sommertørken. Her finner du nyttig informasjon dersom du skal importere, selge eller gi dyrene dine fôr fra utlandet.