- Overproduksjonen av svinekjøtt er stor og øker. Dette er svært alvorlig for økonomien i næringa og vi ber derfor alle svinebønder om å ta del i dugnaden som markedsregulator oppfordrer til, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

I midten av juni lå 5279 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Det er 4000 tonn mer enn ved årsskiftet. Overproduksjonen av svinekjøtt skyldes i hovedsak effektivitetsøkning i svineholdet, samtidig som salget har stagnert. Muligheten for å regulere svinemarkedet ved bruk av eksport er også halvert fra 2015 til 2016 og vil fases ut helt fra 2021. I følge beregninger fra Norsvin påfører markedsubalansen smågrisprodusenter med full konsesjon et pristap på rundt 400.000 kr.
 

- Årets jordbruksavtale gav oss mulighet til å bruke frivillig dugnad som virkemiddel for å styrke balansen i markedet. Dette gir oss en viktig mulighet til å bedre markedsbalansen på sikt, men det forutsetter at næringa slutter opp om tiltaket, sier Bartnes.
 

Han viser til årets jordbruksavtale og markedsregulators oppfordring til svineprodusentene om å redusere antall purker med minimum 5 prosent. For å få størst mulig oppslutning om oppfordringen, vil Bondelaget bruke et nettverk av produsenter over hele landet for å følge opp dugnaden.