Nyheter

Oppfordrer til svinedugnad

Bondelaget ber svinebønder følge Norturas oppfordring om å redusere antall purker med minst 5 prosent. Nye prognoser fra markedsregulator viser et stort overskudd av svinekjøtt på reguleringslager.

- Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

- Dette er utslaget av et uansvarlig sjansespill, og det vil skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, sa Lars Petter Bartnes da han besøkte sauebønder i Nord-Østerdal tirsdag.

Ingen plantevernfunn i norsk mat

Det er ingen funn av plantevernmidler over grenseverdi i norsk mat i 2017. Dette fastslår Mattilsynet i sin årlige rapport om plantevernrester i mat.

Ny fjellov – styrka lokalt selvstyre og inntekter fra statsallmenningene

Norges Bondelag har vært representert i utvalget som har levert forslag til ny fjellov i NOU 2018:11 til landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Forslaget skal bli sendt på høring.

Trenger nasjonal bekjempelse av villsvin

Villsvin er en uønsket art i Norge. Dersom det ikke tas grep, vil det bli 40 000 villsvin i løpet av 12 til 15 år.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Ja takk til norsk mat

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Attraktiv for forbruker

Et klart forbrukerblikk er avgjørende for å skape verdier for bonden i framtida.

Venstre på årsmøtet 

Nestleder Terje Breivik fra Venstre besøkte Bondetinget.

Lier Bondelag kåret til Årets lokallag 2017

-Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro, sier leder Wiggo Andersen i Lier Bondelag i Buskerud.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dale gjesta Bondetinget

Landbruksministeren kom med fire utfordringar til årsmøtet i Norges Bondelag.

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Bondetinget: - God dyrevelferd viktig for tilliten

- God dyrevelferd er avgjerande for tilliten til norsk mat. Sjølv er vi både gode og dårlege for tida, sa Lars Petter Bartnes då han talte til årsmøtet til Norges Bondelag i dag.

Følg Bondetinget direkte

Fra onsdag klokka 08.30 kan du følge årsmøtet i Norges Bondelag direkte her.

Ikke god nok dyrevelferd

I dag er Mattilsynets rapport klar, etter tilsyn hos halvparten av slaktegrisprodusentene i Rogaland. Dyrevelferdsprogrammet som er i gang vil bedre dyrevelferden.

Fortalde verdas bønder om norsk klimapolitikk

Interessa var stor då nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag fortalde verdas bønder om prosjektet klimasmart landbruk. Gimming heldt innlegget i eit møte om klima og landbruk på generalforsamlinga til World Farmers`Organisation (WFO) i Moskva sist veke.

Bønder i brannberedskap

Bønder i heile landet fyller no gjødselvognene med vatn for å vere i beredskap i tilfelle brann.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere