- De tillitsvalgte og ansatte i organisasjonene har jobba hardt og godt med tørken og formangelen de siste ukene. Folk gjør en stor innsats og vi får viktige innspill hele tida. Nå ser vi behov for å styrke samarbeidet mellom de to faglagene for å holde oppe det gode arbeidet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

I et felles møte fredag formiddag ble de to faglagene enige om å etablere en felles kriseorganisasjon gjennom sommeren, som skal ledes av lederene i de to organisasjonene, med støtte fra administrasjonen. 

Felles kontakt med regjeringa og myndighetene

- Dette er et nødvendig tiltak for å samordne jobbinga. Vi arbeider nå med viktige saker som skal håndteres over tid, og da er organisasjonene enige om at vi blir mest effektive og får bedre gjennomslag av å jobbe sammen, sier Lars Petter Bartnes. 

- En av de viktigste oppfølgingspunktene er å holde opp kontakten med regjeringa og holde offentlige myndigheter orientert om situsasjonen. Vi har god kontakt med våre medlemmer som oppdaterer oss om situasjonen, og faglagene har hver for oss fått spørsmål og brakt opp saker som vi behandler i samarbeid, sier Bartnes.

Prioriterer fortsatt å skaffe fôr

I dagens arbeidsmøte starta organisasjonene en kartlegging av utfordringer og tiltak som må følges opp videre med riktig instans. Lars Petter Bartnes understreker at den viktigste jobben for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsatt er å prøve å berge mest mulig fôr. 

- Det er fortsatt prioritet nummer 1 å arbeide med å skaffe mest mulig fôr i tida som kommer. Regelverket for avlingsskade er nå lagt fram og klargjort, og vi har tett dialog med myndighetene for hele tida å kunne ta opp aktuelle spørsmål med dem, etterhvert som vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.