Tørken har ført til krise i norsk matproduksjon svært dårlige avlinger over det meste av Sør-Norge, som vil sette norsk landbruk tilbake i mange år framover. Derfor krever jordbruket nå tilleggsforhandling av jordbruksavtalen for å få en økonomisk krisepakke for bøndene som er berørt.

- Det er krise i norsk matproduksjon, en ekstraordinær situasjon for jordbruket og landet krever ekstraordinære tiltak og friske midler, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, og poengterer at for å få en økonomisk krisepakke, ber lanbruket om en tilleggsbevilgning som må komme på plass i løpet av august.

Regjeringa har så langt ikke sagt ja til en krisepakke og derfor bruker jordbruket en bestemmelse i Hovedavtalen for jordbruket, til å kreve at det blir forhandlet om en tilleggsbevilgning til avtalen som nå ligger der. Det er ikke en reforhandling av eksisterende avtale, men det forhandles om et tillegg til avtalen i lys av årets ekstreme situasjon.

Les brevet til landbruksminister Dale hvor et samlet landbruk ber om krisepakke.

Tidligere denne uka besøkte statsminister Erna Solberg bonden Lars Egil Lauten på Kløfta som er hardt rammet av tørke.

- Vi har klare forventninger til at regjeringa ser det store alvoret i situasjonen etter statsministerens besøk og bidrar med ei krisepakke, sier Bartnes.

Trenger avklaring nå

Nå gjør bøndene opp status for hvor mange dyr de har vinterfôr til. Derfor er det nå vi trenger vissheten om at regjeringa bevilger mer penger i denne ekstraordinære situasjonen. Allerede i juli ba landbruket om en krisepakke, med konkrete tiltak for å sikre matproduksjonen i Norge framover. 

De foreløpige anslagene som er gjort basert på rapporter fra fylkesmennene gir en avlingssvikt verdiberegna til 5 – 6 milliarder kroner. Vederlag til arbeid og egenkapital er av BFJ for 2017 anslått til knapt 14,9 milliarder kroner i jordbruket. Tørken kan gi en svikt i samla inntekter i jordbruket på mer enn 30 prosent, etter kompensasjon gjennom avlingsskadeordningen. Tapet blir betydelig større for de enkeltprodusentene som rammes.

- Selv om avlingssesongen ikke er avsluttet, har vi tilstrekkelig oversikt over fôrsituasjonen til å slå fast at det er krise. Dermed har vi grunnlag til samtaler om krisepakke, sier Bartnes.