Lederen av Norges Bondelag snakket med flere bønder som er hardt rammet av den rekordvarme og tørre sommeren på Sørlandet. Agderbøndene fortalte om sine erfaringer og hvordan de jobber blant annet med å sikre seg vinterfôr. Dette er viktig for mange fordi tørken har gitt høye priser og transportkostnader, noe som har ført til store økonomiske utfordringer for mange.

- Jeg merker meg at det etterspørres raske avklaringer slik at bonden har et økonomisk fundament og dermed en tryggere plattform å ta viktige og tøffe beslutninger. Det kan for eksempel være alternativene å kjøpe dyrt fôr eller ekstraordinær nedslakting, sier Bartnes.  

Kjenner fôrkrisen

En som har hatt alvorlig avlingssvikt på egen jord og nylig har bestilt importfôr gjennom Felleskjøpet var melkebonde Øyvind Eidså i Vennesla. Han viste Bartnes rundt på gården sin.

- Det var et godt møte, synes jeg. Det var viktig å vise eksempler på alvoret i situasjonen. Denne krisen koster. Jeg har jobbet for å unngå slakt. Det tærer på likviditeten. Derfor er det viktig med rask saksbehandling og at vi får dekket de reelle utgiften til grovfôr, sier Eidså.

Besøket i Agder var også lagt til gården til storfebonden Gunnar Bjørndal i Evje og ble avsluttet med åpent møte for Bondelagsmedlemmer fra Agder.

- Jeg har fått mange gode innspill som jeg tar med meg videre i arbeidet med denne krisen, sier Lars Petter Bartnes.