Stort oppmøte da Bondelaget inviterte statsministeren på gårdsbesøk for å se konsekvensene av den tørre sommeren.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde invitert statsminister Erna Solberg på gårdsbesøk slik at hun med egne øyne kunne se hvordan tørkekrisen har rammet landbruket på Sør- og Østlandet.  

Sammen med landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk statsministeren høre om og se konsekvensene av sommerens tørke på nært hold. På Kløfta i Akershus viste melk- og kornbonde Lars Egil Lauten rundt på gården, blant annet en inntørket kornåker. Som mange andre bønder som er rammet av tørken, mangler Lauten store mengder fôr til dyra sine.

- Jeg har høstet rundt 400 rundballer og vet at jeg trenger 2000 for å fø besetningen gjennom vinteren. Og det er dyrene jeg lever av. Da går det veldig på nattesøvnen, kort og godt, fortalte Lauten.

Bondeorganisasjonene har krevd en økonomisk krisepakke, noe Statsministeren og landbruksminister Dale avviste. Solberg viste forståelse for situasjonen, men pekte på at dagens erstatningsordninger for avlingsskade, som er anslått til rundt 1,1 milliarder kroner, er tilstrekkelig.

Men - hun la til:

-Vi har sagt oss villige til å se på om dagens ordninger er gode nok, sa Solberg til pressen etter befaringen.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er tydelig på hva næringen nå trenger.

-Mange tusen bønder trenger økonomisk trygghet til å ta riktig valg for fremtiden.  Vi er svært bekymret for hvordan denne situasjonen vil utvikle dersom myndighetene ikke kommer med ekstra midler.