Flere husdyr på beite i jaktsesongen

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Tørkekrisen i landbruket fører til at husdyra vil gå lengre enn normalt på beite i år.

Tørkekrisen i landbruket fører til at husdyra vil gå lengre enn normalt på beite i år. Det betyr at det vil være flere husdyr ute på beite når jakta starter rundt om i landet. Bakgrunnen for den forlenga beiteperioden er den historisk tørre våren og sommeren for store deler av Norge. 

Spesielt ille er situasjonen på Sør- og Østlandet, men også deler av Vestlandet og Trøndelag er rammet. Svikt i avlingene har blant annet ført til at husdyrbønder sliter med å skaffe nok vinterfôr til dyrene sine. Gjennom hele sommeren har landbruket jobbet med å skaffe fôr slik at færrest mulig dyr må slaktes på grunn av fôrmangel.

For mange bønder kan et tiltak være å la dyra beite i utmarka lengre enn normalt, og dermed redusere behovet for vinterfôr noe. Det betyr at det vil være flere dyr på beite under deler av jaktsesongen.

- Vi er klare over at dette ikke er optimalt for jegere og grunneiere. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi nå opplever er ekstraordinær og at årets løsning ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Ta hensyn

Norges Bondelag har diskutert situasjonen med Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Fjellstyresambandet og Allmenningsforbundet. Organisasjonene oppfordrer både jegere, grunneiere og bønder til å ta hensyn til hverandre.

- God dialog er ekstra viktig i forkant av årets jakt. Beitelagene må kontakte grunneierne og jaktrettshaverne for å avklare eventuell beitebruk utover høsten og tiltak for å redusere ulemper for gjennomføring av jakt. Videre må jaktretthaverne ha god dialog med jegerne. Ved at alle parter tar hensyn til hverandres interesser og behov er det mulig å finne gode løsninger, sier Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog.

Generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) oppfordrer sine medlemmer til å ta ekstra hensyn under jakta.

- Det er også viktig å skaffe informasjon om lokale forholde der man skal jakte, sier Søilen.

Grüne Woche (IGW) 2020: Rekruttering på dagsorden

BERLIN: Hvordan få flere unge til å velge en fremtid innen mat- og restaurantbransjen, og hvem vinner BU-prisen 2020? Det er noe av det som står på programmet i forbindelse med åpningen av IGW i Berlin.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Rekordmange påmeldte Øko2020

Norges første økologiske kongress har over 375 påmeldte. -Vi merker at stadig flere, spesielt unge, er opptatt av hvordan maten produseres, kortreist mat og økologisk landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbrukspodden Panengstuen

Landbrukspodden om framtida for Nortura

De siste årene har vært preget av svake resultater for Nortura. Høsten 2019 fikk samvirket ny sjef, og vi lurer på hva hun skal gjøre for å snu skuta?

Meld deg på Øko2020!

Hvordan kan landbruket bidra til en mer klimavennlig og bærekraftig framtid? Dette blir et sentralt spørsmål under den nasjonale kongressen om økologisk landbruk 21. og 22.januar.

Er kjøtt bærekraftig

Landbrukspodden om kjøtt og bærekraft

Nok et gjenhør med en populær episode fra året som gikk når vi spør om kjøtt er bærekraftig? Silje Lundberg i Naturvernforbundet og Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse er på plass i studio for å gi svar.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
21
januar

Øko 2020

X Meeting Point,Hellerudsletta
Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Våre samarbeidspartnere