Tørkekrisen i landbruket fører til at husdyra vil gå lengre enn normalt på beite i år. Det betyr at det vil være flere husdyr ute på beite når jakta starter rundt om i landet. Bakgrunnen for den forlenga beiteperioden er den historisk tørre våren og sommeren for store deler av Norge. 

Spesielt ille er situasjonen på Sør- og Østlandet, men også deler av Vestlandet og Trøndelag er rammet. Svikt i avlingene har blant annet ført til at husdyrbønder sliter med å skaffe nok vinterfôr til dyrene sine. Gjennom hele sommeren har landbruket jobbet med å skaffe fôr slik at færrest mulig dyr må slaktes på grunn av fôrmangel.

For mange bønder kan et tiltak være å la dyra beite i utmarka lengre enn normalt, og dermed redusere behovet for vinterfôr noe. Det betyr at det vil være flere dyr på beite under deler av jaktsesongen.

- Vi er klare over at dette ikke er optimalt for jegere og grunneiere. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi nå opplever er ekstraordinær og at årets løsning ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Ta hensyn

Norges Bondelag har diskutert situasjonen med Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Fjellstyresambandet og Allmenningsforbundet. Organisasjonene oppfordrer både jegere, grunneiere og bønder til å ta hensyn til hverandre.

- God dialog er ekstra viktig i forkant av årets jakt. Beitelagene må kontakte grunneierne og jaktrettshaverne for å avklare eventuell beitebruk utover høsten og tiltak for å redusere ulemper for gjennomføring av jakt. Videre må jaktretthaverne ha god dialog med jegerne. Ved at alle parter tar hensyn til hverandres interesser og behov er det mulig å finne gode løsninger, sier Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog.

Generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) oppfordrer sine medlemmer til å ta ekstra hensyn under jakta.

- Det er også viktig å skaffe informasjon om lokale forholde der man skal jakte, sier Søilen.