På møtet mandag mellom Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Bondelaget og Småbrukarlaget, stadfesta Dale elleve nye tiltak for å hjelpe i krisesituasjonen som tørken har skapt. Dale anerkjenner at det er en svært krevende situasjon for mange bønder i store deler av landet.

- Det var viktig å informere regjeringa om situasjonen, få konkrete avklaringer og legge rammene for et videre arbeid for å avhjelpe den svært kritiske situasjonen som tørken har skapt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Tiltakene som nå foreslås gjennomført er i første rekke tilpasning av regelverk til situasjonen næringa er i. Tiltakene som handler om økonomisk kompensasjon er det ikke fattet beslutning om ennå.

- Det er viktig å få mulighet til å fôre på beite, uten å miste tilskudd, og det er viktig for bonden å øke forskuddsutbetalingene på avlingsskaderstatningen. Næringa er likevel utålmodighet for å få økt økonomisk handlingsrom i en vanskelig situasjon. Her vil vi følge opp, understreker Bartnes.

- Vi har forventninger til at øvrige tiltak vi har foreslått blir gjennomført. Det er svært viktig for framtidig matproduksjon og for å unngå nedslakting av dyr, sier Lars Petter Bartnes.

Etter møtet mellom bondeorganisasjonene og myndighetene, vil LMD sette i verk elleve tiltak.