Tørkesommeren fører til at mange husdyrbønder må kjøpe ekstra fôr. Vi oppfordrer til å bruke norskprodusert grovfôr så langt det er mulig. Det er flere aktører som formidler kjøp og salg av fôr dersom man ikke får kjøpt i næromFrøydis Haugen. rådet.

- Hvis du må bruke importert grovfôr, er det ditt ansvar å sørge for at du ikke sprer smittestoffer eller planter vi ikke ønsker å ha i Norge, sier Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag.

- Vi har brukt generasjoner på å bygge opp den gode dyre- og plantehelsa vi har. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å ikke ødelegge den unike situasjonen vår, sier Haugen. 

Landbruksnæringa har laget to veiledere med sjekklister som kan redusere risikoen:

Overordna gjelder det at neste etter norsk, er det tryggest å kjøpe grovfôr produsert i Sverige, Finland eller på Island. Det anbefales å importere grovfôr produsert uten husdyrgjødsel de siste to årene. Det frarådes å bruke importert grovfôr til svin.

Men det følger et ansvar med å importere/kjøpe importert fôr. Sjekklista er ment som et verktøy for å dokumentere og vurdere risiko. Det er ingen godkjenningsordninger for fôrimport eller fôrimportører, kun krav om av de som importerer er registrert hos Mattilsynet.

Det er husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet som har samarbeidet om å lage veilederne. Alle står samla om å ønske primært norsk fôr av hensyn til den unikt gode dyre- og plantehelsa i Norge.