Nyheter

- Ingen anti-kanalisering for kjøttfe

En artikkel i forrige Bondebladet skapte inntrykk av at all vekst i ammekuproduksjonen skjer i kornområdene. - Det er ikke riktig, skriver seniorrådgiver Anders Huus i et svarinnlegg til avisa.

Felles front mot ny handelsavtale

Norske myndigheter forhandler gjennom EFTA om en ny handelsavtale med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, også kalt MERCOSUR. Bondelagene i EFTA advarer egne myndigheter om å inngå en avtale som går på bekostning av egen matproduksjon.

Ansette arbeidere fra utenfor EØS?

Dette er kravene du må være oppmerksom på.

Store klimamuligheter for landbruket

Over 120 deltakere var samlet da Norges Bondelag og NIBIO inviterte til seminar om hvordan landbruket og bonden kan bli mer klimavennlige. – Mange spennende muligheter for å redusere jordbrukets klimaavtrykk uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Omsetningsrådet tillater utkjøpsordning

Nødvendig grep for å få bukt med overproduksjon av svinekjøtt, mener Bondelaget.

Landbrukspodden: Psykisk helse i landbruket

Hvorfor er det enklere å snakke om forkjølelse og beinbrudd enn at man er deprimert, er bønder mer utsatt for «å møte veggen» enn andre yrkesgrupper og hva kan vi i næringa gjøre for å ta godt vare på hverandre?

- Fantastisk mange gode søkere

Juryen som skal finne årets bondelagskokk har funnet sine toppkandidater. Se hvem de er her.

Avvikling av pelsdyrnæringa: - Prosessen og lovforslag står til stryk

-Forslaget fra regjeringa om å avvikle ei lovlig næring, som pelsdyrnæringa er, rammer næringsdrivende og deres familier svært hardt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Skuffende at jordvernet ikke blir styrket

Regjeringspartiene og KrF enige om jordvernstrategi. Strammer ikke inn jordloven.

Dette er landbrukssakene i statsbudsjettet

Regjeringen enige med KrF om avtale for budsjettet 2019. Styrker veterinærene, men dropper klimafond og sykdomsovervåking.

To gårdsbruk legges ned hver dag

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at antall aktive gårdsbruk fortsetter å gå ned, og antallet der bruk i drift er for første gang under 40.000. - Det er uheldig fordi færre gårdsbruk innebærer at verdifulle jordbruksarealer går ut av drift, sier Skorge.

Landbrukspodden: Markedsregulering fra A til Å

Overproduksjon og markedsbalansering er hete tema i landbruket om dagen. Hvordan ser framtida ut og hvilke muligheter har landbruket for å regulere markedet?

Rovdyrpolitikken har en pris

Bondelaget støtter representantforslaget fra Senterpartiet om å styrke erstatningen til bønder med tap til rovdyr. I dag var det høring i Energi- og miljøkomiteen.

Ap prioriterer klimatilpasning

Arbeiderpartiets budsjettforslag for 2019 prioriterer klilmatilpasning for landbruket.

Sp satser på trygg mat, dyrehelse og beredskap

Egen satsing på antibiotikaresistens, veterinærløft og beredskapslager for mat- og såkorn er blant de prioriterte tiltakene i Senterpartiets alternative budsjett for 2019. – Viktig satsing på fellesgoder som vi lett kan ta for gitt, mener Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

GMO-merking - trenger vi det?

-Sporing og merking av GMO i mat og fôr blir fortsatt viktig fremover, sier Birte Usland, bonde og styremedlem i Norges Bondelag etter debatten om GMO-merking.

God distriktssatsing

I Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2019 var det flere gode prioriteringer for landbruket. Økt stimuleringstilskudd til veterinærer og kraftig økning i forebyggende innsats og midler til utsatte kommuner og fylker som rammes av flom og ras.

Rekord for Åpen Gård i jubileumsåret!

Over 100 000 har tatt turen innom Åpen Gård i år. Det er besøksrekord for arrangementet som i år feirer 30-årsjubileum!

Landbrukspodden: Lys i tunnelen for Nortura?

Denne uka er framtida til et av våre største landbrukssamvirker tema i Landbrukspodden.

Tørketilskuddet utbetales 14. november

Ekstrabetalingen av tilskudd som ble framforhandlet mellom jordbruket og staten etter sommerens tørkesommer blir snart utbetalt.

Advarer miljøministeren mot å stanse ulvejakta

Både FrP, Sp og Ap mener det vil være et brudd på føringene fra Stortinget dersom klima- og miljøministeren stanser ulvejakta denne vinteren.

Er du den nye Bondelagskokken?

Lidenskap for kokkefaget og engasjement rundt matproduksjon er to av stikkordene som juryen ser etter hos kandidatene til ny Bondelagskokk. Søknadsfrist 12. november.

- Det er skummel lesning

Klima- og miljødepartementet vil ikke gi ekstraordinær kompensasjon til de som ble rammet av ulveangrepene i Nord-Østerdalen i sommer. Mener fjorårets situasjon på Hadeland, Toten og Hurdal var mer ekstraordinær – selv om færre dyr ble drept.

Landbrukspodden: Fôring spesial!

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om fôring!

Fortsatt gjenvinning av landbruksplast

Den siste tida har det vært oppmerksomhet knyttet til at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på gjenvunnet plast. Grønt Punkt Norge som administrerer returordningen for landbruksplast forsikrer imidlertid om at dette ikke påvirker bondens mulighet til å levere inn plast til gjenvinning.

Norsk goudaost ble kåret til verdens beste ost!

Jubelen sto i taket da goudaen fra Ostegården fra Fana i Bergen danket ut 3472 oster og gikk helt til topps i World Cheese Awards 2018 i Bergen. -Alt på gården dreier seg om ost, fortalte en rørt vinner, Jørn Hafslund.

November er vervemåned i Bondelaget

I Bondelaget ønsker vi oss nye medlemmer hele året, men i november setter vi ekstra trøkk på å øke medlemstallet, med vervekampanje og gratis medlemskap ut året.

Våre samarbeidspartnere