I går ble de tre regjeringspartiene (H,FrP og V) enige med KrF om en avtale for statsbudsjettet 2019.  Skissen til budsjett går nå videre til behandling i komiteene, men det er lite sannsynlig at det vil komme til store endringer i og med at det er et flertall som står bak forslaget.

- Vi er fornøyde med at noen av våre innspill i budsjettprosessen har blitt lyttet til. Samtidig er det noen viktige områder, ikke minst i lys av tørkesommeren vi har lagt bak oss, som ikke har blitt prioritert. Vi er blant annet litt overrasket over at avtalepartene ikke ser behovet for et eget overvåkningsprogram for dyresykdommer. Dette er viktig for matsikkerheten, noe vi oppfatter mange er opptatt av, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Dette er punktene fra budsjettskissen som virker inn på landbruket:

  • Styrker veterinærdekninga med 30 millioner kroner. 
  • Regjeringens forslag til budsjett inneholdt en betydelig reduksjon i tilskuddene til naturbruksskolene. Det er positivt denne reduksjonen fjernes i avtalen og at utdanningstilbudet sikres også i 2019.
  • Setter ikke av midler til overvåkningsprogram mot dyresykdommer. Denne tørkesommeren er det blitt importert mye grovfòr fra land med dårlige dyrehelse enn Norge. Bondelaget og landbruket mente det burde legges inn ekstra midler til et eget overvåkningsprogram mot dyresykdommer i næringa. Da krisepakken til landbruket ble behandlet i Stortinget var det bred enighet om viktigheten av å bevare den gode helsestatusen vi har i Norge. Tiltaket er likevel ikke prioritert i budsjettavtalen. 
  • Opprettelsen av et klimafond med skattefordel er også en sak som næringa har jobbet for. Enkelt sagt skal dette gi bøndene skattemessige insentiver til å sette av penger i gode sesonger til bruk i dårligere sesonger, som denne tørkesommeren. Heller ikke dette har blitt vurdert som viktig nok av partene bak budsjettavtalen.