Avfallsbransjen sliter med å få solgt gjenvunnet plast fordi markedet ikke er stort nok. I et bransjemøte 2. november ga imidlertid Grønt Punkt Norge tydelig beskjed om at dette ikke påvirker bondens mulighet for å levere brukt landbruksplast inn til resirkulering på gjenvinningsstasjonen. 
 
- Vi er fornøyde med avklaringen. Brukt landbruksplast krever svært stor lagringsplass og en opphoping kan derfor være krevende å håndtere for bonden. Gjenvinning av plast er også viktig for miljøet. En vanlig resirkulerbar plast kan brukes 7-8 ganger før den går til forbrenning i fjernvarmeanlegg, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.
 

Samtidig advarer Grønt Punkt Norge om at den krevende situasjonen i avfallsnæringa gjør at landbruket i mindre grad kan belage seg på organisert innsamling. Mange bønder i distriktene må i dag kjøre langt for å få plasten levert inn til gjenvinning.

 
- Dette må vi samarbeide om å finne bedre løsninger for på sikt. Bondelaget ønsker flere leveringspunkter for brukt landbruksplast, slik at det blir enklest mulig for bonden å resirkulere, sier Gimming. 
 

I dag gjenvinnes 85 prosent av all landbruksplast i Norge. Landbruket har en bransjeavtale som sikrer at gjenvinningsstasjonene som er medlemmer av Grønt Punkt tar imot brukt landbruksplast. Ordningen finansieres av bonden selv ved at han betaler et vederlag hver gang han kjøper plast.