Norges Bondelag ønsker primært norsk arbeidskraft på norske gårdsbruk. Det er viktig for å sikre norske arbeidsplasser og redusere smittepresset mot norsk landbruk. Men problemer med å rekruttere kompetente fagarbeidere gjør at mange bønder ser til utlandet for å finne folk. De seinere årene har mange funnet arbeidskraft i land utenfor EØS-området,  spesielt Ukraina. Dette er ikke alltid like problemfritt å ansette utenlandske fagarbeidere.

Norges Bondelag har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda gått igjennom hvilke krav som stilles for å kunne ansette fagarbeidere fra utenfor EØS-området. Avløserlagene kan også bistå i prosessen. For sesongarbeidere gjelder egne regler. Her er noen tips for en enklere søknadsprosess:

  • En fagarbeider i landbruket skal ha spesialisert og dokumentert kompetanse på sitt fagområde – tilsvarende agronomkompetanse. F.eks. kan ikke en elektriker arbeide som svinerøkter
  • En fagarbeider skal arbeide selvstendig med oppgaver som krever kompetanse. Eksempler kan være brunstkontroll, sykdomsoppfølging eller driftsledelse i bondens fravær
  • Søknaden bør inneholde en detaljert beskrivelse av gårdens driftsomfang og hvilke oppgaver fagarbeideren skal utføre

Les mer om dette i Bondebladet:  UDI må ha mest mulig informasjon