Det er medlemmene som er Bondelagets styrke. Vi har hatt medlemsvekst i flere år, og i fjor fikk vi det høyeste medlemstallet på tjue år. Nå utfordrer vi alle til å verve flere medlemmer slik at vi får medlemsvekst også i 2018. Per 1. november mangler vi 1 140 medlemmer for å tangere 2018-rekorden. 

– Jeg vet at medlemsvekst ikke kommer av seg selv, men det er mange som kan ha lyst til å være medlem i Bondelaget. Da trenger vi engasjerte ververe blant medlemmene som faktisk tar en ekstra telefon, og spør «vil du bli medlem i Bondelaget?», utfordrer Frøydis Haugen, som er 2. nestleder i Bondelaget og leder verveutvalget.

Verving krever innsats, og det vil vi premiere. Det fylkeslaget med størst medlemsvekst, både i tall og prosent, får besøk av Bondelagskokken. Det lokallaget som får størst vekst, inviteres til Oslo, hvor ti personer får en fin opplevelse med både faglig og sosialt innhold. Dette bør være noe å strekke seg etter! Flere fylkeslag har også egne opplegg.

Konkurranse: hvem verver flest nye medlemmer?

Konkurransen blir både mellom lokallagene i hvert fylke og mellom fylkene. Vi egger til konkurranse mellom lagene, og ser fram til mange spreke vervestunt! I tillegg til godfølelsen over å slå nabo-bondelaget, lover vi flotte premier:

  • Beste lokallag med høyest medlemsvekst
    Premie: tur til Oslo med reise og opphold dekket for ti personer, med både faglig og sosialt innhold. 

  • Fylkeslag med høyest medlemsvekst
    Premie: Bondelagskokken stilles til disposisjon for fylkeslaget for en kveld

I utregningen tar vi hensyn til medlemsvekst både i antall og prosent i november måned. Følg også med på informasjon fra ditt fylkeslag, her kan det være egne premier å hente!