Den rekordtørre sommeren 2018 skapte store problemer for jordbruket. Derfor inngikk staten og jordbruket på sensommeren en avtale om en krisepakke som skal bidra til å avhjelpe de økonomiske utfordringene som mange bønder i tørkeområdene opplevde og fortsatt opplever.

En del av krisepakken er at det skal gjøres en ekstrautbetaling av tilskudd for grovfòrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018. Nå er det klart at dette tilskuddet blir utbetalt 14. november. 

Det gis tilskudd for melkekyr, ammekyr, øvrig storfe, hest, sau, melkesau, ammegeit, melkegeit og hjort basert på søknad om produksjonstilskudd pr mars 2018. Det gis tilskudd til grønnsaksareal for inntil 1000 dekar basert på søknad pr oktober 2018.

Dersom noen av ulike årsaker ikke får utbetalt tilskuddet 14. november (f.eks papirsøknader), blir det kjørt en ekstra utbetaling 19. desember.

Last ned rundskriv fra Landbruksdirektoratet om saken.