Før nyttår må klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) avgjøre om han skal tillate rovviltnemndene beslutning om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesona.  Årsaken til at beslutningen nå ligger hos departementet er fordi vedtaket er påklagd av aktører fra begge sider av rovdyrdebatten.

Det var et sterkt amputert panel av stortingsrepresentanter som møtte opp for å diskutere dette og andre sider av norsk rovdyrpolitikk under beiteseminaret på Thon Hotel Opera i Oslo tirsdag. Ingen fra klima- og miljødepartementet var tilstede og stortingsrepresentantene fra Høyre og KrF hadde begge meldt avbud.

Bare FrP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet var representert. De var samtidig enige om at dersom jakta blir stanset vil det være et direkte brudd på ulveforliket fra 2016 og de presiseringene som Stortinget gjorde i fjor vinter da regjeringen stanset lisensjakta på ulv inne i sona.

- Når vi har satt et bestandsmål på 4-6 ynglinger hvert år så er det inkludert ulvesona, og da skal det selvfølgelig forvaltes også innenfor sona. Hvis ikke ender vi opp i et ulvereservat, sa stortingsrepresentant Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet.

- At stortingets vedtak blir fulgt er helt vesentlig. Ola Elvestuen kan jo ikke drive som en privatpraktiserende klima og miljøminister. Det er altså to av partiene som sitter i regjering som var med å danne flertall i stortinget om ulveforvaltninga. Det vedtaket er helt tydelig og ikke til å misforstå hvordan det skal følges opp. Det er regjeringspartienes og statsministerens ansvar å påse at dette skjer. Hvis ikke så har Stortinget sine kontrollfunksjoner, sa Aasland.

FrP varsler oppvaskmøte

Sandra Borch minte om at Senterpartiet hadde advart mot at ulvesonen ville bli et ulvereservat, noe hun mener de nå har blitt.

- Den er ikke bare blitt et ulvereservat, den er blitt et reservat for rovdyr. Bestandsmålene må følges opp, og når bestandsmålet på ulv nå ligger langt over så er det en ting å gjøre; det er å skyte ulven som ikke skal være der.  Vi skal gjøre alt vi kan for at Ola Elvestuen ikke får stanset denne jakta, om det så er å ta saken til Stortinget nok en gang, sa Sandra Borch.

Heller ikke regjeringspartiet FrP mener at en stans av ulvejakta vil være i tråd med det Stortinget har bestemt.

- Da kommer vi til å gjøre det samme som vi gjorde med Vidar Helgesen i fjor, be statsråden inn til et oppvaskmøte hvor vi forteller at dette ikke er akseptabelt. Riset bak speilet vil da være et nytt rovdyrforlik, sa stortingsrepresentant for FrP, Gisle Meininger Saudland.  

Kan ikke love støtte til SP-forslag

Nylig ble det klart at bøndene i Nord-Østerdalen, som denne sommeren mistet over 800 sau til ulv, ikke vil få den samme kompensasjonen som ble gitt da en ulv tok omtrent like mange sau på Hadeland, Toten og Hurdal i fjor. Dette har vakt sterke reaksjoner i beitenæringene.  Senterpartiet har lagt fram et forslag i Stortinget som vil kunne tvinge regjeringen.

Sandra Borch- Vi har lagt fram et forslag som innebærer å endre på naturmangfoldslovens paragraf 19 til at man skal kunne kreve full erstatning når det er helt opplagt at rovdyr har tatt dyrene og at i slike tilfeller så fjernes den avkortninga vi ser i dag, sa Sandra Borch, som understreker at dette er i tråd med rovdyrforliket.

Saudland fra FrP vil ikke garantere at han vil støtte forslaget.

. Jeg er for likebehandling når det kommer til erstatning, men det er ikke dermed sagt at jeg kan love å støtte et løst dokument 8 -forslag fra Senterpartiet i Stortinget, sa han.  

- Det er ikke Senterpartiet med sine forslag som styrer landet, men det er regjeringen som må legge fram forslag som imøtekommer disse bekymringene. Opposisjonen kommer til å spørre seg hvorfor ikke bare kan støtte slike forslag, men så enkelt er det ikke. Det gjorde heller ikke de da vi satt i opposisjon. Jeg vil arbeide for at det kommer forslag fra regjeringen som bøter på dette, sa Saudland. 

Det reagerer Borch fra Senterpartiet på.

- Dette er et forslag som retter seg mot den urettferdigheten som vi ser i dag, som bønder i Nord-Østerdalen opplever i dag. Derfor trenger vi et vedtak nå som endrer på dette.

Folk blir forbanna

Det kom tydelig fram at opposisjonen er lite fornøyd med hvordan klima- og miljødepartementet under denne regjeringen har håndtert rovdyrspørsmålene.

- Gjentatte ganger har vi hatt vedtak i Stortinget som har samla bred tilslutning, og hvor vi har vært sikre på at dette er gode forslag som skal dempe konfliktene. Likevel skjer det motsatte. Når folk får en forståelse for at Stortinget har gjort et vedtak så skal det følges opp, og når det ikke skjer så blir jo folk forbanna. Vi har vedtak som sier at ting skal gjøres på en klart innramma måte også har vi en statsråd som neglisjerer dette og det kan ikke Stortinget sitte veldig lenge å se på, sa Aasland fra Arbeiderpartiet.