Nyheter

Fylkesmennene skal kunne behandle erstatningssøknader fra neste uke

Landbruksdirektoratet har framskyndet oppdateringen av systemet som skal brukes til å behandle erstatningssøknader fra tørkeramma bønder.

Slik gir du hesten trygt fôr i tørken

Mattilsynet anbefaler norsk fòr, og ber deg være påpasselig dersom det blir nødvendig å importere.

Nye tiltak for å hjelpe i tørken

Landbruksministeren gjennomfører deler av krisepakken som er foreslått av landbruket.

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Har du halm til overs eller trenger du halm?

Felleskjøpet Agri har nå lansert en egen tjeneste for å formidle halm mellom kornbønder og husdyrprodusenter.

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Innovasjon Norge vil hjelpe tørkeramma bønder

Ber bønder ta kontakt for avdragsutsettelse på lån hos Innovasjon Norge.

Klager på lisensfellingskvote

Norges Bondelag ber om økt lisensfellingskvote på ulv for å komme ned på bestandsmålet.

Inviterer til krisemøter om fôrsituasjonen

Flere steder på Østlandet arrangeres det krisemøter for bønder om tørke og den vanskelige fôrsituasjonen.

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Finn din nærmeste Åpen Gård

Her finner du en oversikt over årets Åpen Gård-arrangementer.

Forventer mange søknader etter avlingsskade

Bondelaget ber hele landbruksforvaltninga forberede seg på mange søknader om avlingsskade og prioritere rask behandling.

Ingen ulvesvar fra statsråden

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde ingen klare svar å gi de rovdyrramma lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen, da han kom på besøk på søndag.

Våre samarbeidspartnere