Tørkesommeren har ført til at mange bønder mangler fôr til dyra. Vår første prioritet nå, er å berge så mye fôr som mulig, alt grovfôr og halm vil komme til nytte.

- I en slik ekstraordinær situasjon trenger vi hverandre. Jeg vil oppfordre bønder som er rammet av tørken å benytte seg av de tjenestene for fôrformidling og rådgivingen som er etablert, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Gimming ber alle husdyrprodusentene som er i tvil om hva de skal gjøre om å ta kontakt med rådgiver og sikre seg så mye norsk fôr som mulig.  Hvis bøndene vurderer import, så minner han om risikoen for spredning av smitte som f.eks afrikansk svinepest og salmonella-bakterier og fare for GMO i fôret.

- Dette kan i neste omgang påføre næringa store kostnader. Det er ikke hva vi trenger nå, sier Gimming, som understreker at det er et drastisk grep å sende gode avlsdyr for tidlig på slakt - et grep som kan by på nye utfordringer i framtiden.

Roser samarbeid

Han roser samvirkene og bønder som legger ned en betydelig innsats for å sikre en mest mulig effektiv formidling av kjøp og salg av grovfôr. Felleskjøpet Agri og TINE nedsatte nylig et felles fagteam som skal koordinere de mange henvendelsene gjennom de ulike tjenestene for fôrformidling som er etablert den siste tida.

- Et godt samarbeid i landbruksnæringa er avgjørende for at så mange som mulig skal lande på beina etter denne fôrsesongen. De mange gode initiativene for fôrformidling som nå samordnes vil være et betydelig bidrag til dette, sier Gimming.     

Flere aktører samordner formidling av fôr mellom kjøper og selger, her følger en oversikt:

Fôrformidling.no
Et privat initiativ, hvor også bondelaget og andre organisasjoner er med på spleiselaget. Hjelp en kollega, registrer det du måtte ha til overs av fôr, halm eller beite på forformidling.no. Ved registrering på nettsida, vil det vise hvor mye fôr som er tilgjengelig, og hvor det er tilgjengelig. Det viser også i hvilke områder det trengs fôr, og hvor mye som trengs. Det vil gjøre det enklere å finne dem som har fôr, og muliggjør planlegging av felles transport.

Felleskjøpets fôrformidling (OPPDATERT 10. august)
Felleskjøpet har opprettet en tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm. Mens dette tidligere var en skjemabasert tjeneste har Felleskjøpet nå fått på plass en løsning med innlogging og unike brukere som sikrer at de som har halm til salgs eller ønskes kjøp kan vedlikeholde sin data selv.

Alle som har ligget inne på halmformidlingssiden fra før har nå blitt flyttet over til den nye løsningen. Både kunder og ikke kunder kan etablere brukere og få tilgang til siden. Hver og en må aktivt bruke siden til å finne kjøper/ selger. Grovfôrteamet skal i tillegg fortsatt følge opp de som ligger på siden og gi råd om fôring og bidra til kobling der det er behov.

NLRs grovfôrformidling
Flere regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving formidler grovfôr og gir råd i den forbindelse. De kan bistå med rådgiving, grovfôranalyser, prisfastsetting, kontakt og kontrakt mellom produsenter og kjøpere av grovfôr. 

Private avtaler mellom kjøper og selger
Norsk Landbruksrådgivning har utarbeidet avtaleforslag for kjøp og salg av grovfôr og egne forslag for handel av halm i rundball og halm hentet på jordet.

Vitkig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli ble det åpnet for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr. Les mer hos Mattilsynet.