Den varme starten på sommeren på sommeren på Østlandet har ført til store problemer for både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynte å slakte ned besetningene sine. 

Hedmark og Oppland: Samordningsmøte med myndighetene

- Vi får henvendelser fra bønder som er fortvilet og lurer på hva de skal gjøre. Vi håper selvsagt på en god andreslått og kanskje tredjeslått for noen, men vi ser at det kommer dårlig igjen der det er slått. Og værvarslet gir ikke noe håp om regn i nærmeste framtid, sier fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag.

Kristina Hegge, leder i Oppland BondelagNå har Bondelagene i Innlandet innkalt til et samordningsmøte med myndigheter og andre organisasjoner torsdag 5. juli.Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag har invitert inviterer Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet og Strand Unikorn, til møte om situasjonen på Blæstad førstkommende torsdag kl 10.00. Målet med møtet er å sikre at alle tilgjengelige fôrressurser blir tatt vare på og at de kommer husdyrprodusenter til gode utover høsten.

Grovfôrmøter i Østfold og Akershus

Østfold Bondelag oppfordrer bøndene til å hjelpe hverandre så godt de kan. Spør naboen om å få sanke halm, og inngå avtale. Kornbonden har sjelden utstyr til berging av halm, så det må husdyrbonden regne med å ordne selv. 10. juli arrangerer Østfold Bondelag og Akershus Bondelag, Felleskjøpet, Tine og Nortura møter om grovfôrproduksjonen for husdyrprodusenter i de to fylkene. Det er møte på Kalnes videregående skole klokka 11.00 og på Grønt Fagsenter på Hvam klokka 19.00 tirsdag 10. juli. 

- Da vi ser at det for mange produsenter i år ligger an til å bli en krevende vekstsesong ønsker vi å invitere våre produsenter til faglig påfyll med råd og tips til hvordan man kan håndtere en situasjon med potensiell formangel, heter det i invitasjonen. 

Agder: Hastemøte hos fylkesmannen

Tørken og mangel på grovfôr på Agder utvikler seg til å bli svært omfattende. Veldig mange bønder er i en fortvila situasjon. Torsdag 05. juli blir det avholdt et møte hos Fylkesmannen hvor blant andre Landbruksdirektøren, Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgiving, Fiskå Mølle, Tyr, Mattilsynet, Nortura og Bondelaget vil delta.
Hovedtema blir tilgang på erstatningsfôr til grovfôr, og informasjon ut til hver enkelt bonde.

Temamøter grovfôr i Buskerud, Vestfold og Telemark

Også i Buskerud, Vestfold og Telemark ligger det an til å bli en krevende jobb å sikre årets grovfôravling. 10.-12. juli arrangerer Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget temamøter om grovfôr i de tre fylkene. Foringsstrategi, slakteplan under de gjeldende forholdene, aktuelle tiltak på jordet og søknad om avlingsskade er tema for møtene. Her er møteplanen: 

Buskerud: 

Tirsdag 10. Juli kl. 19.00- Solhov Grendehus

Onsdag 11.Juli kl. 11.00 – Felleskjøpet Gol

Onsdag 11.Juli kl. 19.30 – Rødberg Hotell
 
Vestfold:

Onsdag 11. Juli kl. 19.00 – Nortura Tønsberg
 
Telemark:

Torsdag 12. Juli kl. 11.00 – Århus Gård Skien

Torsdag 12. Juli kl. 19.00 – Morgedal Hotell