Nyheter

Kjempar om å bli Årets lokallag

Dei 18 lokallaga som kjempar om den gjeve tittelen Årets lokallag i Norges Bondelag, er no klare. Her kan du sjå kven dei nominerte er.

Varmt møte mellom malawiske og norske bønder

Landbruket i Malawi liknar ikkje mykje på vårt landbruk. Men ein ting har bøndene i dei to landa til felles: Bekymringa for vêret. For bonden frå Bergen vart det uvant å gå rundt og håpe på regn, då ho nyleg besøkte Malawi.

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Sats på framtida – øk verdiskapinga i landbruket

Stortinget har slått fast at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Representantskapet i Norges Bondelag krever at dette legges til grunn i årets jordbruksoppgjør.

Dyr skal ha det godt i norsk landbruk!

Alle som har husdyr har et ansvar for å ta godt vare på dyra, sier representantskapet til Norges Bondelag i denne uttalelsen.

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Sier nei til Acer

Norges Bondelag sier nei til norsk innmelding i EUs energiunion.

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Husk fristen for å søke produksjonstilskudd!

Søknaden må være inne før midnatt 15. mars.

Bedre velferdsordninger kan få flere kvinner inn i landbruket

I en undersøkelse blant bondelagets kvinnelige medlemmer, viser at bedre velferdsordninger det tydeligste grepet for å få flere kvinner inn i næringa.

Avviste erstatning til beitebrukerne i Rendalen etter ulveangrep

Klima-og miljødepartementet avviser Bondelagets krav om at beitebrukerne som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen sommeren 2016 får søke om erstatning på likt grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland fikk i 2017.

Tar dyrevelferd på alvor

Mattilsynet slår fast at det generelt er god dyrevelferd, men flere dyrehold ble avviklet i 2017.

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Partiene positive til nytt klimainsentiv

Et flertall av partiene er positive til Bondelagets forslag om et nytt verktøy som gir bonden skattefordel ved klimainvesteringer.

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere