Varmen og tørken i Sørøst-Norge fortsetter, og grovfôrsituasjonen er stadig like prekær. Flere har slått og presset åkeren til grøntfôr, men vi er nå så langt ute i vekstsesongen at det blir mindre aktuelt. Treskinga har så vidt startet opp, og berging og ammoniakkbehandling av halm er nå det viktigste som kan gjøres for å avhjelpe husdyrbøndene.

Her er åtte tips for kornbønder som vil hjelpe kollegaer med husdyr:

1. Avtal kjøp av halm med husdyrbønder i distriktet, eller tilby halmen din til salgs på en av flere nettsider som formidler grovfôr, registrer deg på forformidling.no og/eller Felleskjøpets halmformidling. 

2. Pass på å avtale det praktiske; hvem gjør jobben med pressing, ammoniakkbehandling og bortkjøring? Bruk gjerne forslag til kontrakter fra Norsk Landbruksrådgivning.

3. Det viktigste: skru av halmkutteren på treskeren! Kutt gjerne halmen på vendeteigen der det blir mye snuing, og der det ellers blir kjøring. Unngå generelt å kjøre oppi halmstrengen, da vil ikke halmen tørke like godt. Pressa vil heller ikke klare å plukke opp halmen der det er kjørt etter tresking.

4. Går man flere sammen er det en overkommelig oppgave å organisere pressing, pakking og behandling. Risikoen for å brenne inne med halm anses som svært lav, i år vil det bli behov for alt og mer til.

5. For å hindre spredning av floghavre, hønsehirse og andre uønskede elementer bør behandlingen foregå på det jordet hvor halmen er tresket. Flytting av utstyr mellom eiendommer gir en risiko for spredning av uønsket ugras, spesielt floghavre og hønsehirse. Det er viktig at de som ikke har disse ugrasartene kun slipper entreprenører som har rengjort pressa inn på sin eiendom.

6. Etter tresking må halmen presses og behandles for å øke fôrverdien. Aktuelle behandlingsmetoder er ammoniakkbehandling av tørrhalm, ureabehandling samtidig med pressing, eller dyppluting. Med ammoniakkbehandling tar en samtidig livet av frø fra floghavre og hønsehirse. Skal halmen pakkes i pølse skjer behandling og pakking samtidig. Da er man avhengig av tørt vær slik at ballene ikke blir våte før pakking. I år vil det sannsynligvis bli en utfordring med kapasiteten til de som behandler. For å redusere risikoen er kombipresse derfor å anbefale, ballen kan da ligge noen dager før behandling.

7. På ammoniakkbehandling.no finner du entreprenører som tidligere kjørte for Felleskjøpet på Østlandet, som pakker og behandler halm. Mer kunnskap om ammoniakkbehandling kan du få hos NLR Østafjells.  

8. Det må være en viss halmmengde for at det skal være noen vits i å kjøre utpå. Som en tommelfingerregel vil det bli like mye halm som korn, målt i kilo. Dette vil selvfølgelig variere, men 50/50 er det beste anslaget man kan gi. Korte strå vil være en utfordring for hvor mye av halmen pickup-pressa får med seg.