Nyheter

- Markedsordninger viktig for å tette inntektsgapet

Norges Bondelag deltok i dag i høring om jordbruksavtalen i næringskomiteen på Stortinget. Leder Lars Petter Bartnes la vekt på hvor viktig gode markedsordninger er for å tette inntektsgapet.

Klart for Bondetinget 2018

Onsdag samlast nærare 300 utsendingar, gjestar og tilsette til årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer.

Rekord for Åpen Gård!

Hele 114 lokallag har meldt at de vil arrangere Åpen Gård i år. Det tradisjonsrike arrangementet fyller 30 år i år og Åpen Gård-sjef Inger Johanne Sveen synes det er stor stas at så mange lokallag vil være med å feire.

Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

Roser nytt dyrevelferdsprogram for svin

På et toppmøte for svinenæringa oppfordret bondelagslederen en samlet næring til å ta større ansvar for å sikre god dyrevelferd. – Jeg er glad for at en samlet næring har blitt enige om et nytt program for å sikre fortsatt god dyrevelferd i norsk svinehold, sa Lars Petter Bartnes til de frammøtte.

Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

Beregn utslaget på ditt bruk

Her kan du regne på hvilke utslag jordbruksavtalen 2019 vil gi for ditt bruk.

Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd for små og mellomstore bruk

Det er viktig for Norges Bondelag å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Gjennom forhandlingene har vi oppnådd flere tiltak for små og mellomstore bruk.

Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd på markedsregulering

Gjennom jordbruksforhandlingene har jordbruket fått gjennomslag for flere virkemidler som vil bidra til å bedre markeds- og produksjonsbalansen for svin og sau.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det blir pressekonferanse om utfallet av jordbruksoppgjøret kl 20 i dag.

Jordbruksforhandlingane i sluttfasen

Årets jordbruksforhandlingar skal vere ferdige i dag, 16. mai. Forhandlingane pågår framleis, men er inne i sluttfasen.

Tøff og avgjørende fase

Jordbruksforhandlingene er inne i en tøff og avgjørende fase mandag ettermiddag.

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Jordbruksoppgjøret: Nye forhandlingsmøter lørdag kveld

Fortsatt mange vanskelige spørsmål når partene i jordbruksoppgjøret møtes igjen lørdag kveld.

Stor avstand mellom partane i jordbruksoppgjeret

Nye møte med staten fredag kveld.

Spørsmål og svar om statens tilbud

Her finner du noen spørsmål og svar om statens tilbud til jordbruksoppgjøret.

Viktig informasjon ved flomskade

Vannet stiger i de største vassdragene på Østlandet, og vi oppfordrer alle til å sikre og dokumentere verdier. I denne saka finner du mer informasjon om hva du må gjøre ved flomskade.

Jordbruksoppgjeret: Forhandlingane held fram

Partane sitt framleis i lag og gjennomgår posisjonane sine.

Innfører lov om god handelsskikk

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Innspill til oppdateringen av den nasjonale jordvernstrategien

Stortinget har bedt regjeringen oppdatere den nasjonale jordvernstrategien. Norges Bondelag krever blant annet at vernet av matjorda styrkes gjennom jordloven.

Regjeringa nedstemt om fjerning av odelsretten

Stortinget stemte 8. mai ned forslag om å oppheve Grunnlovens § 117 som gir grunnlovsvern av odels- og åsetesretten. – Det viser at viktige pilarer i den norske landbruksmodellen fortsatt har sterk støtte, mener Bondelaget.

Jordbruket starter jordbruksforhandlinger med staten

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Jordbruksoppgjøret 2018: Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

- Regjeringa tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes etter å ha mottatt statens tilbud til jordbruksoppgjøret 2018.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere