- Over 10 000 medlemmer som kan kvalifisere for å få dette tilskuddet har enda ikke benyttet seg av det. Innen 2020 fases ordningen ut, så jeg håper flere griper muligheten før det er for sent, sier Pål-Arne Oulie, rådgiver i Norges Bondelag.

To av tre branntilløp i landbruket har elektrisk årsak og Norges Bondelag vedtok i 2014 en satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera for å få bukt med et stadig økende antall landbruksbranner.

Har utbetalt 8,5 millioner i tilskudd

Bondelaget etablerte i 2016 et tilskudd for å få i gang gjennomføring av el-kontroll med varmesøkende kamera, med finansieringsstøtte fra Gjensidige. Over 1 700 medlemmer har mottatt tilskudd for el-kontroll og mer enn 8,5 millioner kroner er utbetalt fra Bondelaget.

Siden oppstarten av satsingen på forsterket el-kontroll har det vært en fallende trend på landbruksbranner og 2017 hadde de laveste forsikringsutbetalingene på 10 år. Hele forsikringsbransjen stiller nå krav om el-kontroll med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk og veksthus.

Ordningen fases ut før 2020

Tilskuddet har vært 5 000 kroner siden oppstart, men innen 2020 vil ordningen fases ut, så hvis du enda ikke har tatt slik el-kontroll, anbefaler vi at du gjør det før tilskuddsordningen blir borte.

Om lag 500 medlemmer har gjennomført kontrollen, rettet opp avvik og dermed berettiget tilskuddet, men har ikke lagt inn kontonummer på «Min side» på www.bondelaget.no. Dermed har de ikke fått utbetalt tilskuddet de er berettiget. Der Bondelaget har registrert telefonnummer vil det bli sendt SMS-varsel til dem det gjelder.

Det har forekommet at enkelte medlemmer har opplevd å falle utenfor den automatiske utbetalingen, som går kvartalsvis. Hvis du mener du allerede skulle ha mottatt tilskuddet, og det har gått mer enn et halvår, ring oss på 22 05 47 30 så foretar vi en manuell utbetaling.