Ingen plantevernfunn i norsk mat

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Det er ingen funn av plantevernmidler over grenseverdi i norsk mat i 2017. Dette fastslår Mattilsynet i sin årlige rapport om plantevernrester i mat.

Mattilsynet skriver at analyseresultatene av samtlige prøver i 2017 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 17 av 1283 prøver. Av disse ble 14 prøver regnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming, mener rapporten viser norsk landbruk klarer å levere trygg mat til forbrukeren. 

-    Jeg er glad for at Mattilsynet generelt finner få spor av plantevernmidler i maten som selges her til lands, men rapporten viser også at det er aller tryggest for forbrukeren å velge norskprodusert i butikkhylla der hvor man har mulighet til det, sier Gimming.

Resultatene fra overvåkingen viser at det er en nedgang i antall overskridelser i forhold til 2016. Det er kun meldt inn én prøve i EUs rapporteringssystem for helsefarlige funn i matvarer (RASFF). Dette er det laveste antallet av helsefarlige funn som er påvist i perioden 2014 til 2017. 

Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 34 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene var over grenseverdien. Les mer på Mattilsynets hjemmesider

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere