Mattilsynet skriver at analyseresultatene av samtlige prøver i 2017 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 17 av 1283 prøver. Av disse ble 14 prøver regnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming, mener rapporten viser norsk landbruk klarer å levere trygg mat til forbrukeren. 

-    Jeg er glad for at Mattilsynet generelt finner få spor av plantevernmidler i maten som selges her til lands, men rapporten viser også at det er aller tryggest for forbrukeren å velge norskprodusert i butikkhylla der hvor man har mulighet til det, sier Gimming.

Resultatene fra overvåkingen viser at det er en nedgang i antall overskridelser i forhold til 2016. Det er kun meldt inn én prøve i EUs rapporteringssystem for helsefarlige funn i matvarer (RASFF). Dette er det laveste antallet av helsefarlige funn som er påvist i perioden 2014 til 2017. 

Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 34 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene var over grenseverdien. Les mer på Mattilsynets hjemmesider