Onsdag inviterte bondeorganisasjonene statsminister Erna Solberg (H) til å befare tørkekrisen som har rammet landbruket på Sør- og Østlandet. Hensikten er at landets øverste leder selv kan se konsekvensene dette har hatt for næringa med egne øyne. I dag ble det klart at Solberg, sammen med landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP), vil møte landbruket på formiddagen onsdag 8. august. Dette kommer til å skje på gården til Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus. Lauten er korn- og melkebonde og er ramma av tørken.

- Det er positivt at statsministeren har takka ja til invitasjonen fra oss. Det er viktig at landets øverste leder forstår alvorligheten og omfanget som næringa nå står i, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Solberg og Dale møter bondeorganisasjonene kl. 11.30 og pressen kan følge besøket fra kl. 12.00.