Fôrmangelen i det norske landbruket som følge av sommerens tørke har ført til at mange nå må importere vinterfôr til dyra sine. Nå har Mattilsynet sett nærmere på spørsmålet om import av grovfôr fra Island. Etter nærmere undersøkelser av EØS-regelverket om grensekontroll har tilsynets jurister kommet frem til at høy og halm fra Island anses å komme fra EØS-området, ikke fra tredjeland. Dette innebærer en forenkling av import av fôr derfra: 

•    Fôret må ikke gjennom veterinær grensekontroll. Importøren slipper også å betale kontrollgebyret. 
•    Importøren trenger ikke å melde importen i TRACES. 
•    Helsesertifikat fra myndigheter i avsenderlandet er ikke nødvendig

Alle importører må fortsatt registrere seg 

Dersom du ønsker å importere må fortsatt registrere deg hos Mattilsynet som fôrvarevirksomhet og importør av fôr. Dette gjelder også dyreeiere som vil importere til eget forbruk. Alle typer registeringer skjer i skjematjenestene til Mattilsynet (se også veiledning).  

Du som importerer fôr også fortsatt ansvarlig for at fôret er trygt. Det vil si at fôret ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr, eller gjør mat fra matproduserende dyr helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter. 

Bruk av utenlandsk fôr er aldri risikofritt, og Mattilsynet oppfordrer deg til å bruke norsk grovfôr så langt det lar seg gjøre. Dersom du likevel er nødt til å importere fôr, oppfordrer deg deg til å følge rådene til Veterinærinstituttet om hvilke land det er tryggest å importere fra.