- Etter en ekstraordinær tørkesommer i deler av landet, er det avgjørende å sette i gang forhandlinger om innholdet i krisepakka slik at vi får friske midler raskt på plass. Det er viktig både for bønder som er hardt ramma og for framtidig matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Ekstraordinær sommer krever ekstraordinære tiltak

Landbruket er i en ekstraordinær situasjon etter en uvanlig tørr og varm sommer i deler av landet. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har derfor tatt initiativ overfor regjeringa for å få på plass en krisepakke. Uten friske midler vil norsk matproduksjon bli satt tilbake i mange år framover. Forhandlingene om innholdet i krisepakka starta mandag ettermiddag.

- De eksisterende ordningene fungerer bra i et vanlig år, men i denne ekstraordinære situasjonen er ikke disse ordningene tilstrekkelige for å avhjelpe de bøndene som er ramma. Derfor trenger vi friske midler, sier Bartnes.

Haster med avklaring

- Vi foreslår en bredde av målretta tiltak for å gi de bøndene som er ramma økonomisk trygghet til å ta de riktige beslutningene om videre drift. Det haster å få avklart dette, og målet er ei rask avklaring i løpet av august, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Jordbruket ba regjeringa om krisepakke allerede 23. juli i år. Kravene som ble lagt fram i forhandlingsmøtet i dag, er noe justert etter hvordan vær- og vekstsituasjonen har endra seg de siste ukene.

Jordbruket ber om styrking av avlingsskadeordninga innenfor både korn, grovfôr og grønt.

Mer detaljert ber vi om følgende tiltak:

  • Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm
  • Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr
  • Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras
  • Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite
  • Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning
  • Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»
  • Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet
  • Økte erstatningssatser for korn
  • Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter