- Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

Publisert 27.06.2018
  • Tips en venn om denne siden

Møte med beitebrukere i Nord-Østerdal
Lars Petter Bartnes tok turen til Nord-Østerdal for å snakke med berørte beitebrukere, beitelag, fellingslag og ordførere i kommunene der ulv har tatt livet av over 200 sauer. Fra venstre Henning Sandmæl, Erling Birger Semmingsen, Finn Mortensen, Simen Vardenær og Lars Petter Bartnes.

- Dette er utslaget av et uansvarlig sjansespill, og det vil skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, sa Lars Petter Bartnes da han besøkte sauebønder i Nord-Østerdal tirsdag.

Det har vært en tøff sommer for sauebøndene og lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen. Så langt i sommer har over 200 sauer og lam blitt tatt av ulv, i det som blir regna som det beste beiteområdet i Hedmark. Tirsdag fikk de besøk av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes som fikk se ulvens herjinger og møte de berørte bøndene.  

Kunne vært unngått

- Dette er rett og slett en tragedie og en konsekvens av politikken og forvaltninga som føres nå.  Vi er i et beiteprioritert område av landet, der det er politisk bestemt at vi skal ha sau og ikke ulv. Likevel skjer dette, og det er spesielt vanskelig å akseptere når vi veit at ulven kunne blitt tatt ut på et tidlig tidspunkt, sier Lars Petter Bartnes og viser til at Klima- og Miljødepartementet sa nei til å ta ut ulven i april fordi DNA skulle sjekkes.

- I fjor sommer var det beitebrukere i beiteprioritert område på Hadeland som ble ramma av ulveangrep. Da ble Hadeland omtalt som ekstraordinært, men der var det samme historikk som her med at ulv er observert og ikke tatt ut. Dette vilø skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, advarte Lars Petter Bartnes.

Erling Birger Semmingsen og Lars Petter Bartnes i samtale om rovdyrangrepene i Nord-Østerdalen. Semmingsen er en av bøndene som har mista mange dyr de siste dagene.

Taper driftsgrunnlag og levebrød

På besøket sitt i Nord-Østerdalen møtte han både ramma bønder, fellingslag, beitelag og lokale ordførere. Hele lokalsamfunn har stilt opp for å hjelpe de rovdyrramma bøndene. Lars Petter Bartnes ga dem ros for innsatsen og berømma dugnadsåndene i lokalsamfunnene.

- Dette handler om mer enn tap av dyr. Det er tap av driftsgrunnlaget til folk, og det gjør det vanskelig for neste generasjon å satse innafor beitenæringa, sa Lars Petter Bartnes.

Vanskelig å drive langsiktig

En av de ramma sauebøndene, Erling Birger Semmingsen, sa at en av utfordringene er at man starter på nytt hvert år når ulven gjør så stor skade.

- Selv med erfaringer om ulvetap ett år, så er det som man starter helt fra scratch igjen neste år. Slik kan det ikke være. Disse områdene har rike beiter, «alle» sier at vi skal bruke beitene mer. Da må det skje endringer, sa Semmingsen.

Skadefellingsleder jo Esten Trøan var tydelig på at det er en meget dramatisk situasjon.

- Vi legger ned store ressurser i timer og kroner, for å ta ut en ulv som var i området i april og kunne blitt tatt ut da.

Lovte å fortsette den politiske jobbinga

Lars Petter Bartnes lovte bøndene i Nord-Østerdalen at Norges Bondelag vil stå på for at ulv skal bli tatt ut før beitesesongen starter, og at faglaget også skal jobbe for å få tilført flere ressurser til rovdyrforvaltninga og til de statlige erstatningsordningene.

- Vi skal jobbe for å få tilført mer ressurser til Statens Naturoppsyn for å bistå skadefellingslag.  De ekstraordinære erstatningsordningene som ble vedtatt etter skadesommeren på Hadeland i fjor, må videreføres også her, sa Bartnes.

- Den aller viktigste jobben er likevel å jobbe for at forvaltninga følger opp vedtatt politikk. Vi kan ikke ha en ny sommer med forvaltning av ulv i beiteprioriterte områder. Det er kroken på døra for beitenæringa.  

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere