Nyheter

Krev nytt og betre system for handsaming av naturskader

Det hastar no med å få på plass eit nytt og betre system for handsaming av naturskadesakene.

E6 må bygges som flomvoll

-Klimautfordringene vil ikke bli mindre. Det må få konsekvenser for utbygging av infrastruktur og vannlagring.

Flom og avlingsskade - fra vondt til verre

-Nå er det viktig at skadene begrenses så mye som mulig, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om vårens utfordringer.

Reguleringer i PU-ordningen: Skuffende og urimelig

-Utrolig skuffende og svært urimelig, sier generalsekretær Per Skorge om justeringene i prisutjevningsordningen.

Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett

Odelsloven skiller mellom tap av løsningsrett og tap av odelsrett. Det avgjørende er formuleringen i erklæringen.

- Fremskrittspartiets ”nye linje” vil bare forlenge pinen for landbruket

Partiet vil bare bruke flere år på nedlegging av norsk matproduksjon. Ironisk nok lar Høyre seg lede av retorikken.

Innntektsfradrag for vedlikehold av fredede bygninger

Bondelaget vil utrede inntektsfradrag og momskompensasjon for vedlikehold av fredede bygninger.

Bjørke svarer Nationens lesere

Onsdag kan du møte Bondelagsleder Nils T. Bjørke i Nationens nettmøte om jordbruksavtalen.

Nettmøte med Slagsvold Vedum

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum inviterer til nettmøte om årets jordbruksavtale, onsdag 29. mai.

Brødfør born og barneborn med auka avling

Enka Katie Mkanda frå Malawi har dobla avlinga si ved hjelp av nye dyrkingsmetodar. Se VIDEO.

Flom: Still opp for hverandre

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Såfrøaksjon for en GMO-fri fremtid

Lørdag 25. mai blir det såfrøaksjon på Dørum gård, hos styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag.

Ser årets trøblete våronn bli skylt bort

Det har dannet seg kjempedammer og elver på jorder mange steder i Hedmark. Ta bilder, råder Hedmarkslederen.

Nedskrivning av verdien på aktiverte melkekvoter

Prisfallet i det omsettelige melkekvotemarkedet gir grunnlag for å kreve at verditapet føres som en kostnad.

Et nytt næringspolitisk program skal vedtas på årsmøtet

Deltakerne på årsmøtet i Norges Bondelag i juni skal vedta en nyskapning - et nytt næringspolitisk program.

Vindkraft gir rein energi og lokal verdiskaping

Vindkraftutbygging gir økt aktivitet, øke inntekter og økt skatteinngang i de berørte kommunene.

Valgnemdas innstilling av nytt styre er klar

Valgnemda i Norges Bondelag har innstilt Nils T. Bjørke som leder, Kristin Ianssen som 1. nestleder og Brita Skallerud som 2. nestleder av styret i Norges Bondelag.

Regn på jordbruksoppgjøret!

Hvordan vil jordbruksoppgjøret 2013-2014 slå ut for deg?

- Viktig barriere brutt

Norges Bondelag mener at en viktig barriere er brutt når bønder i år får en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. Årets jordbruksoppgjør reduserer i snitt inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet med 12 000 kr per årsverk.

Partene holder pressekonferanse

Bondelagene og staten holder felles pressekonferanse i forbindelse med jordbruksoppgjøret.

Diskuterer fortsatt budsjettmidler

Jordbruksforhandlingene fortsetter med nye formannsmøter i dag.

Hvorfor er jordbruksoppgjøret viktig?

I forbindelse med jordbruksoppgjøret har vi er laget en liten oversikt over svar på spørsmål som gjerne dukker opp i disse tider.

Spent stemning mellom partene

Det er fortsatt stor avstand mellom partene. Det må mer til på budsjett, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Forhandler med staten

I formiddag satte partene i jordbruksoppgjøret seg ved forhandlingsbordet. Etter en grundig gjennomgang av tilbudet fra staten, bestemte begge bondeorganisasjonene seg for å forhandle.

Gir tilbakemelding til staten i morgen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å gi tilbakemelding til staten om det blir forhandlinger i morgen formiddag.

Ingen uravstemning i år

Interne drøftinger i forhandlingsutvalget er i gang. Det blir ingen uravsteming i år har styret i Norges Bondelag vedtatt.

1000 underskrifter på ei uke

Tirsdag i forrige uke opprettet NBU et opprop for økt rekruttering til landbruket. En uke etter hadde 1000 skrevet på.

Halvparten av norske skoler deltar i verdens største stafett

Fredag 10. mai går startskuddet for TineStafetten på 252 arenaer i Norge. 100.000 elever løper.

Bedre utgangspunkt

-Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav.

Staten tilbyr 25.000 kr pr årsverk

Staten tilbyr jordbruket ei ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 25.000 kr per årsverk.

Statens tilbud blir lagt fram i dag

Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger blir lagt fram i dag, tirsdag 7. mai, kl. 1400. Pressekonferanse 1500.

Veg og bane i hovedsak på uproduktive arealer

Norges Bondelag mener framtidas veg og bane i hovedsak bør legges på uproduktive arealer.

Få gode nyheter fra Høyres landsmøte, sier Nils T. Bjørke

Kutt i overføringer, mindre til distriktslandbruket og dårligere tollvern er hovedretningen i Høyres nye landbrukspolitikk

Kom og bli en bondevenn du også!

Åpen gård på Bygdø Kongsgård

Høyre er det nye bondepartiet, eller…?

Et nytt notat skal bevise fortreffeligheten ved Høyres landbrukspolitikk. - Dette notatet er tilpasset slik at Høyre skal få de konklusjonene de ønsker, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Fjorgvin danser for matjorda

Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land?

- Store investeringer lønner seg ikke

Lav inntekt og for svake investeringsordninger gjør store investeringer i landbruket ulønnsomme, fastslår ny rapport.

Vil ha arealbesparing inn i Sykkelhåndboka

Vegvesenet bruker Sykkelhåndboka under planlegging av gang- og sykkelveger. -Den mangler noe, mener Bondelaget.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere