Nyheter

Førebur familielandbrukets år

Bønder frå heile Europa var nyleg samla i Brussel for å førebu feiringa av familielandbrukets år i 2014.

Klart for en elektronisk fremtid

Ny elektronisk løsning vil kutte ned på papirmølla mellom aktørene i landbruket og bidra til bedre grunnlag for rådgivning og forskning

Økt dieselavgift rammer hardt

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Vil trekke forslag til forskrift for erstatning

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget mener det er et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning i rovviltutsatte områder.

Sanner fikk IKEA-råd

Bondelaget møtte kommunalministeren om Ikea-planene på matjord i Vestby.

Vil endre yrkessjåførforskriften

Bondelaget og Gartnerforbundet peker på at kravene i Yrkessjåførforskriften medfører store kostnader og tidsbruk som ikke står i forhold til virksomhetens om utføres.

Ny veileder til standardavtalene for småkraft

Ny veileder til standardavtalene for småkraft gjør avtaleverket lettere å bruke.

Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Bondelaget, Småbrukarlaget og Sau og Geit henstiller til miljøvernministeren om at søknader om erstatning for husdyr drept eller skadet av rovdyr blir behandlet i tråd med Krokann-dommen.

Festeavgift ut fra avkastning på tomteverdi

Bondelaget mener festeavgiften skal fastsettes ut fra en prosentvis avkastning på tomteverdi - opp til 11.000 kr pr. da i årlig avgift.

Øker innsatsen for å forebygge ulykker

Bondelaget vil øke næringas felles innsats for å redusere omfanget av skader og andre uønska hendelser i landbruket.

Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving

1. januar neste år er Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving.

Bondelaget vil ha ny erstatningsbestemmelse

Beiteretten er uten verdi, slår Bondelaget fast og vil møte statsråden for å be om en ny erstatningsbestemmelse.

Prisdryss til eplemost og sider

76 produkter var vurdert av juryen da årets beste eplemost og sider 2013 ble kåret.

Positive, men unøyaktige inntektstall

Nye beregninger viser god inntektsutvikling for bonden i fjor, men tallene gir et unøyaktig bilde av den faktiske situasjonen i næringa.

Rush av overdragelser før nyttår

De nye reglene for eierskifte fører til et rush av gårdsoverdragelser før nyttår. Nye bønder kan tape mange hundre tusen kroner om de ikke handler nå.

Kjøp riktig lysarmatur og spar penger

Riktig valg av armaturer vil spare bonden for mange penger og mye bry.

Bali-pakken i WTO vedtatt

Medlemslanda i WTO er no samde om ein pakke med tekstar. Avtala inneber ikkje reduksjonar i toll og støtte for norske bønder.

- Gledelig jordvernengasjement fra Venstre

Norges Bondelag mener Venstre viser ansvar for norsk matproduksjon når de ber regjeringen om en nasjonal jordvernplan.

IKEA legger nye premisser for et varehus på Delijordet

Forutsetningen for at IKEA bygger på matjorda er at matproduksjonen i området opprettholdes.

Anker ikke dommen i Krokann-saken

Miljøverndepartementet har besluttet ikke å anke dommen fra Frostating lagmannsrett i Krokann-saken.

India held fast på matsikkerheitskrav

India held fast på sin posisjon i WTO-forhandlingane, men stenger ikkje døra for forhandlingar. Tida byrjar å renne ut for å få til ei avtale mellom ministrane som er samla på Bali. Fredag skal konferansen etter planen avsluttast.

Dette er Stortingets mål for landbruket

Økt matproduksjon og bedre lønnsomhet er noen av målene Stortinget har for det norske landbruket.

Påby merking av all oppdrettslaks

Rømming av oppdrettslaks er et stort miljøproblem som ikke er under kontroll. Ingen vedkjenner seg fisken.

- WTO ventar på India

Forventingane er store før opninga av WTOs ministermøte på Bali. Ein har enno ikkje gitt opp å få til semje om ei pakkeløysing. Men India meiner i-landa må gi u-landa større rom for å bygge opp lokal matsikkerheit.

Sverre møtte veggen

Sverre Reiten drev gård med melkekyr og sau på Garborg i Rogaland, hadde godt sovehjerte og hadde aldri tatt en dispril. Så forsvant nattesøvnen. Uten at han forsto hva som skjedde, gikk han inn i en tung depresjon.

Vil stoppe forsøksprosjekt med snøscooter-kjøring

Udemokratisk -forsøksprosjektet er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring, heter det i et opprop.

Ti gode grunner til å beholde ostetollen

Her er ti gode grunner til at Norge bør si nei til å reversere ostetollen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere