Nyheter

Verdiskaping i verneområder

Lillehammer 18. april: Hvilke muligheter og utfordringer gir de unike natur- og kulturressursene i norske fjell og bygder.

Bondelaget støtter innskrenkninger i odelsretten

Regjeringen ønsker at bare nærmeste familie skal ha odelsrett til norske gårder. Bondelaget mener dette kan være bra for landbruket, men det er med forbehold om at endringene ikke er i strid med Grunnloven.

Støtter økning av konsesjonsgrensen for kylling

Styret i Norges Bondelag støtter forslaget om å øke konsesjonsgrensen for kylling.

- Vi frykter intet

Arbeiderpartiet overbevist at om at styrking av importvernet var et riktig grep.

Ingen påskeferie for bøndene

Påskeferien er like om hjørnet, og for mange nordmenn betyr det ferie, hytte og skiturer. Da er det vel på tide at også norske bønder tar seg en velfortjent ferie?

Inntektsløft gir økt matproduksjon på norske ressurser

Korn og storfe, samt frukt og grønt skal prioriteres i årets krav til staten slås det fast av Norges Bondelags representantskap.

- Dette fungerer

Claude Soudé tok turen fra Frankrike for å fortelle Norges Bondelag hva som fungerer i demonstrasjonens hjemland.

Reagerer på påstand om talltriksing

Norges Bondelag reagerer om påstander om talltriksing fra Q-meieriet.

Melkebønder taper på økte tilskudd til Synnøve Finden og Q-meieriene

Melkebonden vil miste inntektsmuligheter på 5000 kroner årlig fordi staten vil øke støtten til Q-meieriene og Synnøve Finden.

Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving sammen for framtida

Norges Bondelag støtter en sammenslutning av Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning.

Agroteknikeren er tilbake

Til høsten starter et nytt fagskoletilbud i planteproduksjon og driftsledelse på Hvam vgs og Fagskolen Innlandet.

Bli en bondevenn!

Norsk mat er verdt å ta vare på. Nå gir vi folk en anledning til å støtte sin favorittbonde på bondevenn.no

Norges Bondelag møter høyresiden

Onsdag ga Bondelaget sine innspill til Høyre og Fremskrittspartiets sine programutkast foran stortingsvalget.

Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

Forvaltningens krav om funn av kadaver er i strid med husdyreiers rettskrav på full erstatning.

Landbruket trenger kvinnfolk

Skal flere kvinner velge seg inn i landbruket, må vi ha mer å tilby. Totalpakken slik den er i dag er for dårlig.

Få gulrøtter, mest pisk med Høyres politikk

Høyres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.

De skal peke ut den nasjonale kulturlandskapsprisvinneren

Bondelagsleder Nils T. Bjørke sitter i juryen som skal plukke ut vinneren av den nasjonale kulturlandskapsprisen.

Veier til grønn vekst

Produsentøkonomi og et eget vekstprogram. Det er to faktorer som skal sikre vekst i grøntnæringa i Norge.

Ikke næringsbygg ved nye veier

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) oppfordrer kommunene til ikke å tillate nye kjøpesentre og næringsbygg ved nye veier der dyrkajord må tas til veibygging.

Frps oppgjør med matkjedene

Frps Robert Eriksson tok et kraftig oppgjør med matvarekjedene under debatten på årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ole Robert Reitan: Jeg vil ha norsk mat

-Jeg vil at det er et sterkt landbruk og masse norske råvarer. Rett og slett fordi forbrukerne vil ha norske råvarer.

- Bønder kan ikke regne på timelønna

Solveig valgte å produsere norsk mat foran en karriere som siviløkonom. Møt henne på gården hjemme i Rana.

Kornbonden er avgjørende for å øke matproduksjonen

Økt kornproduksjon må til, men husdyrholdet må også tilpasses norsk korn, sa Nils T. Bjørke på Kornkonferansen.

Effektiviteten gjenspeiles ikke i inntekta

Landbruket er sammen med oljebransjen landets mest effektive næringer. Det gjenspeiles ikke i bondeinntekta.

Møter organisasjonene foran jordbruksforhandlingene

Organisasjonene banker på Bondelagsdøra i dag og i morgen med sine krav foran jordbruksforhandlingene.

Strengere prioritering for å skjerpe distriktsprofilen

Arbeidsgruppen som skulle ”tydeliggjøre distriktsprofilen” er ferdig og tar opp justeringer, endringer og prioriteringer.

Kvadratmeterbrød gikk som "varmt hvetebrød"

285 000 dekar må til for å dyrke nok korn til brød til hele nasjonen i et år. Her er PLANSJENE fra matjordkonferansen.

Kan grøfting bli ulovlig?

Kan myndighetene med hjemmel i kulturminneloven gjøre det ulovlig å grøfte?

Vil ha en balansert maktfordeling

Mål = en velfungerende matvarekjede. For å få til det må det være en sunn konkurranse og en balansert maktfordeling.

Elektriske feil årsak til de fleste landbruksbrannene

Landbrukets brannvernkomité krever kontroll av elektriske anlegg gjennomført av sertifisert personell.

Bredt engasjement for å sikre medlemmenes interesser

Jordbruksoppgjøret og stortingsvalget er Bondelagets hovedsaker i 2013 - kontingenten er inntektskilden.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere