Like etter fullført utdannelse som siviløkonom valgte Solveig Bratteng Rønning (30) å ta over familiegården.

Vi har fulgt Solveig gjennom en arbeidsdag på gården i Rana kommune i Nordland. Trykk på bildet øverst i artikkelen, eller her,  for å se videoreportasjen.

Mer norsk mat krever høyere inntekter

Stortinget har bedt norske bønder om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Samtidig må bøndene forholde seg til en arbeidssituasjon med lange arbeidsdager, lite ferie og dårlig betalt for de timene de legger ned.

Gjennomsnittslønna til den norske lønnstakeren er 470.000 kroner. Ingen av produksjonsformene i det norske landbruket kan konkurrere med lønnstakeren på inntekt. Norske bønder er glade i jobbene sine, og klare til å nå Stortingets mål, men dette kan likevel bli vanskelig om ikke bonden får mulighet til å øke inntektene.

Solveig Bratteng Rønning

Yrke:                     Melkebonde

Født:                     1982

Bosted:                Utskarpen i Rana kommune

Sivilstatus:          Samboer og to barn

Utdannelse:        Grunnfag i litteratur og mellomfag i drama og teater (NTNU).  Mastergrad i strategi (siviløkonomi) fra TØH.

  • Tok over familiegården Sletten i 2009.
  • Sletten har en melkekvote på 400.000 liter, 50 melkekyr, 130 ungdyr og 500 mål dyrket mark fordelt på 35 åkrer.
  • Investerte 6,5 millioner kroner i gården i 2012.  Storparten av dette gikk til nytt melkefjøs.
  • Samlet gjeld på gården er på rundt 8 millioner kroner.
  • Arbeider 26 dager i måneden.  I løpet av et år er anslått antall arbeidstimer 3200. Tok ut 14 dager ferie i 2012.
  • Samlet årsinntekt: ca. 350 000.
  • Timelønn: 112,5 kroner

Vi som er på vakt 24 timer i døgnet må få betalt for det. Jeg må ha råd til å ta med mine barn på ferie og jeg må ha råd til å betale noen for å gå i fjøset når jeg er syk eller må være hjemme sammen med barna. Jeg må få de samme mulighetene som andre.  Solveig Bratteng Rønning (30)