Matjorda gir oss mat indirekte via gress til husdyr og direkte gjennom korn som blir til mel. Regnestykket for hvor mye matjord som trengs for å produsere et brød er ganske interessant. Beregninger viser at én kvadratmeter med matjord er akkurat hva som skal til for å produsere nok mel til ét brød. En person spiser i snitt 57 brød hvert år. Det vil si at man trenger 57 kvadratmeter med matjord pr. innbygger i landet vårt. Totalt sett tilsvarer dette 285 000 dekar for å brødfø hele nasjonen i et år.

For å illustrere dette delte Norges Bondelag i samarbeid med Grünerløkka Bakeri ut ferskt kvadratmeterbrød til alle foredragsholdere og deltagere på konferansen "Truet jord". Dette til stor begeistring for de besøkende. Ved dagens slutt forsvant brødene bokstavelig talt som varmt hvetebrød. 

Dette var innlegg på konferansen

Filmen: "Lets talk about soil".

Bondelagets temaside jordvern

Les også: Det er ikke en menneskerett å bygge boliger på dyrket mark

Av Martine Kongerud