Medlemskontigenten er avgjørende for slagkraften i Bondelagsarbeidet. - Høy oppslutning betyr svært mye for kapasiteten og slagkraften i Norges Bondelag, skrev leder Nils T. Bjørke og generalsekretær Per Skorge i brevet som fulgte medlemskontingenten i februar. I dag forfaller den, kontingenten.

Bondelaget har et bredt engasjement på mange områder for å sikre medlemmenes interesser. Grunneierspørsmål, rovvilt, jordvern, matkjedemakt, skatt og avgift er bare noen av arbeidsområdene leder og generalsekretær viser til i "Kontingentbrevet".

- Den 9. september er det stortingsvalg. Det er store forskjeller i partienes ambisjonsnivå for norsk landbruk. Norges Bondelag vil arbeide for at alle partier kommer med tydelige målsettinger, virkemidler og tiltak for økt matproduksjon på norske ressurser, heter det i Bondelagets brev til  medlemmene.

Fakta om medlemskontingenten:

  • Alle medlemmer betaler personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen er kr 780,-. Medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år samt husstandsmedlemmer betaler redusert sats, kr 515,-.
  • Medlemskontingenten har forfall 1. mars. Innbetaling for den enkelte må skje ved bruk av oppgitt beløp og KID-nr. Dette gjelder også i husstander der ett medlem betaler kontingent for flere medlemmer.
  • Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon betaler kontingent til Bondelagets Servicekontor AS beregnet ut fra areal og produksjon.
  • Norges Bondelag benytter som hovedregel tall fra søknad om produksjonstilskudd via Statens landbruksforvaltning som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent. Beregningsgrunnlaget er hentet fra søknadsrundene i 2012. Ved endringer i drifta kan medlemmene korrigere kontingentgrunnlaget og motta ny faktura i posten. Endringer kan meldes til fylkeskontoret eller via nettsidene.
  • Avtalegiro: Medlemmer med Avtalegiro mottar kontingentbilaget i posten. Denne skal ikke betales. Beløpet trekkes fra konto 1. mars.
  • E-faktura: Du kan nå takke ja til forslag om eFaktura-avtale når du betaler kontingentkravet. Med eFaktura får du kontingentkravet rett i nettbanken i stedet for i posten, ferdig utfylt med beløp og KID-nr. E-faktura-referansen står på giroen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Andreas Lunder