- I dag har vi ikke markedsstyrte prinsipper i dagligvarehandelen. Vi har det vi i sosialøkonomien kaller oligopol. Om vi får monopoldannelser er det like ille om det skjer i det private eller det offentlige, sa stortingsrepresentant Robert Eriksson.

Hans kollega på Stortinget, Lars Myraunet, sa at matvarekjedene er en av de største utfordringene for norsk landbruk. - De tar makt fra ende til annen, sa Myraunet.

Se video fra debatten her: