Matkjedeutvalget ble ledet av Einar Stensnæs, t.v., arkivfoto: Kjetil Randem.Da generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag deltok i dialogmøtet med Dagligvarelovutvalget fredag, viste han til at en velfungerende matvarekjede kjennetegnes av at forbrukerne sikres en rimelig andel av ytelser i verdikjeden for mat uttrykt gjennom pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig mente Bondelagets generalsekretær at utviklingen i dag går raskt i feil retning - i motsatt retning av en sunn konkurranse og en balansert maktfordeling både horisontalt og vertikalt.

Behov for egen lov

- Det er behov for en egen lov som regulerer forhold i verdikjeden som ikke reguleres av konkurranseloven eller andre eksisterende lover, understreket Skorge. - Lovutvalget må foreslå lovtekster som regulerer de konkrete forhold som matkjedeutvalget påpekte. Norges Bondelag vil  ha en lov som konkret regulerer aktørenes adferd og som gir mulighet for sanksjoner dersom loven  ikke følges.

Håndheving

Samtidig må det etableres en egen håndhevingsmekanisme som blant annet sikrer anonymitet, gir anledning til å gi bindende forhåndsuttalelser og har en selvstendig overvåkingsrolle, sa generalsekretær Per Skorge som langt fra ønsket noen "kardemommelov".

Uheldig samfunnsutvikling

Generalsekretær Per Skorge viste til matkjedeutvalgets omtale av maktforsyvningen i matvarekjeden som en uheldig samfunnsutvikling som påvirker viktige samfunns- og forbrukerinteresser.

På  bekostning av forbrukerne

- Det er gjennomgående oppfattet som et problem, sa Skorge og pekte på den samme debatten i USA og EU, - at dagligvarekjeder har fått for stor makt i verdikjeden - på bekostning av forbrukere, leverandører og produsenter.

Utfordrer nasjonale mål

- Maktforsyvningen i verdikjeden er en utvikling som utfordrer nasjonale mål knyttet til matproduksjon, distriktspolitikk, sysselsetting og norsk matkultur. Fortjenestepotensialet for de ulike aktørene i matvarekjeden står ikke i forhold til innsats og risiko, sa generalsekretær Per Skorge på dialogmøtet med Dagligvarelovutvalget, et møte der det også var innlegg fra LO, DLF, Virke, NHO, Forbrukerrådet og Senter for forbruksforskning