Nyheter

Staten må dekke utgifter til arkeologiske arbeider

- Så lenge tiltaket er økt matproduksjon, må staten dekke utgiftene ved arkeologiske arbeider.

- Velfungerende lokallag er grunnleggende viktig

Elin Røed skal styrke samarbeidet mellom lokallag, fylkeslag og sentralleddet i Bondelaget.

700 til Storfe 2013

Bondelagsleder Nils T. Bjørke deltar under åpninga av Storfe 2013 der det er meldt på over 700 bønder.

Retrett frå SLF om brukarskifte på mjølkebruk

Statens Landbruksforvaltning måtte slå full retrett om brukarskifte på mjølkebruk som "endring i kvoteforhold".

Felleskjøpets "Bønder i by'n" nominert til Gullfisken

Lørdag 2. februar blir det klart om Felleskjøpets reklamefilm "bønder i by'n" stikker av med Gullfisken.

Bruk matjorda til matproduksjon

Bondelaget, Naturvernforbundet, Småbrukarlaget og Natur og Ungdom ber Regjeringa ta jordvernmål på alvor.

Bondelaget utfordrer stortingsgruppene

Norges Bondelag vil drøfte landbrukets utviklingsmuligheter med partienes stortingsgrupper.

Femti organisasjoner krever klimakutt i nasjonal transportplan

Bondelaget er blant femti organisasjoner som krever at nasjonal transportplan fører til reduserte utslipp.

Mange gode landbrukstanker fra Senterpartiet – nå må det handling til

Norges Bondelag mener det er mye bra i det Senterpartiets programforslag , men det gjenstår å se om de kan følge det opp i praksis.

Ønsker samme melkemengde i 2013

Melkeprodusenter kan produsere tre prosent mer enn grunnkvoten, slår dagens kvotedrøftinger fast.

Mindre ammoniakk med nye regler

Nye regler fra Arbeidstilsynet skal gi bedret helse for husdyr og bønder.

Vil samarbeide bedre om utenlandsk arbeidskraft

-Det er viktig med god og forutsigbar saksbehandling, mener Bondelaget som vil møte UDI om utenlandsk arbeidskraft.

Viktig å vurdere langtidseffekter av GMO

- For norske bønder er det viktig at norske myndigheter stiller krav om dokumentasjon om langtidseffekter ved GMO`er.

Meld deg på matjordkonferanse

Bondelaget inviterer til konferanse om truet matjord 28.februar.

Kjøp genser som sett på NRK Superkviss

BONDE-genseren kan bestilles i nettbutikken.

Brunost og fenalår som lokkemiddel

Tyskerne strømmer til Grüne Woche for å sikre seg norske matspesialiteter.

Bodil Fjellestad Eikrem er årets Bondelagskokk

Ny Bondelagskokk lansert i Berlin: - Kokkar må samarbeide meir med lokale bønder!

Norges Bondelag gratulerer Hillestad

Hillestad fikk i dag overrakt den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2012 på 250 000 kr.

- Ungdom vil ikke arbeide døgnet rundt uten å få betalt det

Solveig valgte bort en økonomikarriere for å bli fulltidsbonde på Helgeland, men blir ikke rammevilkårene i landbruket bedre tviler hun på at mange vil gjøre som henne.

Nasjonale turistveier gror igjen

- Det blir ikke mye utsikt igjen for turistene om ikke utmarksbeite intensiveres, sier forsker PhD ved Norsk institutt for skog og landskap, Anders Bryn.

- Uakseptabelt at staten øker terskelen for utbetaling av rovdyrerstatning

Staten erstatter stadig færre av de sauene som søkes erstattet for rovdyrtap på utmarksbeite. - Dette er i stikk i strid med regjeringserklæringen, rovdyrforliket og tingrettsdommen fra Sør-Trøndelag sier Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Matvaresikkerhet er grunnleggende

Matvaresikkerhet er fellesnevneren for norsk og afrikansk jordbruk.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulator

Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

Bondelaget støtter Rema-Reitan

Bondelagsleder, Nils T Bjørke, mener Konkurransetilsynet må ta tak i omstridt avtale mellom Norgesgruppen og Ica.

Seterrett i tråd med Bondelagskrav

Det ikke lenger nødvendig å ha egne dyr som beiter eller fôres med gras fra setra for å beholde seterretten.

Andekråsconfit er årets nyskaping

Holte gård i Drangedal fikk den gjeve prisen under finalen i Det norske måltid i helga.

Råd om svineinfluensa hos griser

Også gris kan smittes med svineinfluensaviruset som er registrert hos mennesker den siste tiden.

- Bruk dommen til å få erstatning for sauetap

Bondelaget oppfordrer sauebønder til å bruke tingrettsdommen der sauebonde Ola Krokann vant mot staten, til å få erstatning for sine egne sauetap.

Næring til Norge

Mindre matproduksjon i Norge svekker grunnlaget for velferd og verdiskaping.

Likestilling i landbruket er langt unna

Mange av utfordringene man har som kvinnelig bonde kan løses dersom økonomien gir rom for å leie inn hjelp.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere