Bondelagsleder Nils T. Bjørke, akrivfoto: Marthe Haugdal-Det skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i et innlegg i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bondelagslederens innlegg er et svar på lederen i Dagens Næringsliv som hevder at "riktig svar i en undersøkelse bestilt av Norges Bondelag er selvsagt at bøndene må ha høyere subsidier". Lederen viser i sin tur til undersøkelsen fra AgriAnalyse som konkluderer med at med dagens politikk vil ikke bøndene klare å nå regjeringens mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

Dette er ordlyden i Bjørke sitt innlegg:

Økte overføringer er ikke løsningen på alt. Som DN påpeker, ønsker bøndene å tjene mer for det de produserer, i tillegg til økte investeringsmidler og jordareal.

Tallene er ingen "sørgelig lesing", slik DN skriver. Flertallet av bøndene er klare for å nå regjeringens mål, dersom forutsetningene er tilstede.

De sterke investeringene i olje- og boligsektoren driver kostnadene opp for all landbasert næring i Norge. Kostnadsveksten for norsk matproduksjon har vært dobbelt så stor som prisveksten siden 2000, og tre av fire inntektskroner for bonden kommer fra markedet.

Siden 1999 har Norge mistet 30.000 bønder. DN påpeker korrekt at bøndene har vært flinke til å kompensere med økt produksjon. Landbruket er sammen med oljebransjen landets mest effektive næringer. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i bondens inntekt, og han må supplere med annet arbeid. Det betyr mindre agronomi og matproduksjon.

Større enheter er mange økonomers våte drøm, men det er grenser for hvor langt dette kan gå. Matjorden og utmarksområdene som fins blant fjell og knaus er spredt rundt vårt langstrakte land. Men kan ikke effektivisere seg bort fra jorden."

Lederen i Dagens Næringsliv: Bondegallup

Fra bondelaget.no: Liten tro på mer norsk mat med dagens politikk