Nyheter

Landbruket har løsningen

Bønder i hele Norden har en klar beskjed: Landbruks- og næringsmiddelindustrien har det som skal til for å skape bærekraftig vekst i de nordiske landene.

Klar tale fra Høyre og FrPs kandidater: Vil ikke satse på norsk mat

En ny undersøkelse fra Agri Analyse viser at norsk matproduksjon vil gå en usikker og uforutsigbar hverdag i møte dersom Norge får en blåblå regjering etter 9. september.

Sammen mot IKEA i Vestby

Naturvernforbundet og Bondelaget står sammen mot etableringen av IKEA på Delijordet i Vestby i Akershus.

De praktiske juridiske rådene

Norges Bondelags dyktige jurister og regnskapskyndige medarbeidere kan gi deg nyttige råd som Bondelagsmedlem. Vi har samlet en rekke praktiske tips og råd.

Stabile priser til bonde og forbruker

Markedsregulering er en viktig del av den norske landbrukspolitikken og sikrer stabile priser til bonde og forbruker.

Tollvern - unorsk og nyttig

Vern av egen produksjon er ikke noe norsk særfenomen, men en måte å utjamne forskjeller i produksjonskostnader. Alle industrialiserte land og en rekke utviklingsland har et importvern for å utjevne forskjeller i kostnader.

Bondens butikk i Mathallen

Norges Bondelag stiller seg bak etableringen av Bondens butikk i Mathallen i Oslo.

Støtter lov om god handelsskikk

Norske bønder helt avhengige av en velfungerende verdikjede for mat. Bondelaget støtter en lov om god handelsskikk.

Kvoteleigeavtalar må verte fornya

Gjekk du inn i kvoteleigeavtale for fem år i 2009? Vær merksam på at avtalene IKKJE vert forlenga automatisk.

Satte sitt preg på verdens vakreste sykkelløp

Nordnorske bønder satte sitt preg på verdens vakreste sykkelløp - utenfor løypa!

Nasjonal kulturlandskapspris til Hauan gård

Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2013 er tildelt Hauan gård i Vestfold.

For eit BIT-fritt Noreg

25 organisasjoner deltek i kampanjen for Norge fritt for bilaterale investeringsavtalar.

Løftet opp ministere

-Det er viktig å løfte norsk matproduksjon slik utenriksministeren har gjort sammen med landbruksministeren, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere