Hauan gård i Vestfold, foto: Hauan gård.Hauan gård med eierne og driverne Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen får prisen for sin store og mangfoldige innsats i pleie av kulturlandskapet samt ivaretakelse og formidling av norsk kulturarv. I mars fikk Preben Fossaas også EMIL-prisen i Vestfold Bondelag.

Økologisk drift - Inn på tunet

Driften på gården er økologisk produksjon basert på gammalnorsk spelsau som brukes mange steder på beite i områder med verdifullt kulturlandskap eller kulturminner. Juryen legger vekt på ”Inn på tunet”-virksomheten med Grønt arbeid der ungdom deltar i både gårdsdriften og kulturlandskapspleie i flere verdifulle områder.

Bevaring og synliggjøring av kulturlandskapet

Juryen har vurdert Hauan gård til å oppfylle kriteriene for prisen, særlig gjennom sin innsats for å bevare og synliggjøre kulturlandskapet, en aktiv og moderne landbruksbedrift og en utnytting av ressursgrunnlaget som bidrar til helhet og mangfold også i kulturlandskapet.

De har stått for valget

Juryen for prisen består av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, leder (tidl. statssekretær Harald Oskar Buttedahl har vikariert), fylkesmann Lars Sponheim, fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, leder for Bondelaget Nils T. Bjørke, leder for Bonde og småbrukarlaget Merete Furuberg, direktør i Statens landbruksforvaltning Jørn Rolfsen og styreleder i Norsk Kulturarv Turid Øhrn. Selve prisen består av en gavesjekk på 50 000,- pluss et innrammet grafisk trykk av kunstneren Hans Normann Dahl.

Utdeling 26. august

Den nasjonale kulturlandskapsprisen er etablert av Norsk Kulturarv og deles ut i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Prisen deles ut på Hauan gård i Re i Vestfold den 26. august av statsråd Trygve Slagsvold Vedum.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet