Statens landbruksforvaltning ønskjer å informere om at desse leigeavtalane går ut av seg sjølv ved utgangen av kvoteåret 2013, altså 28.02.2014. Avtalane vert ikkje forlenga automatisk.

Dersom du ønskjer å forlenge desse leigeavtalane må du gjere følgjande:

  • Send inn skjema for utleige av kvote, enten på papir eller elektronisk innan søknadsfristen 1. oktober.

Det er ikkje lenger eit krav om at leigeforholdene må vare i minimum 5 år, og det vil difor vere opp til partane i den enkelte leigeavtalen å bestemme kor lenge leigeforholdet skal vare (minimum eitt kvoteår).

Les meir om leige av kvote  
Her finn du også skjema for utleige.

(Statens landbruksforvaltning)