Nyheter

Tilrår lov om god handelsskikk

Daglegvarelovutvalet tilrår einstemmig innføring av lov om god handelsskikk og uavhengig tilsyn. Bondelaget er nøgd med at nok eit utval konkluderer med behovet for lov.

Lite logisk Høyre-notat

Høyre vil reversere prosenttollen, redusere støtten til jordbruket, samtidig som de vil ha økt matproduksjon og økt inntekt for bøndene.

Bedre resultat for svarthalespove med frivillige avtaler

Bondelaget mener svarthalespove ikke er egnet for ordningen prioriterte arter. - Feil type virkemiddel, heter det.

Såfrøaksjon for ei GMO-fri framtid

Norge er fremdeles et land fritt for genmodifisert mat. Nå kan du så frøene for ei fortsatt GMO-fri framtid.

- Bondekravet ble godt mottatt

Staten mener bøndenes krav er utfordrende, men bondelagslederen karakteriserer likevel mottakelsen som bra.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Kravet overleveres i dag

Et felles krav fra jordbruket overleveres staten i dag.

Nasjonale turistvegar på kartet i Mathallen

Mathallen er stedet, temaet er enestående og ekte matopplevelser langs noen av landets vakreste veistrekninger.

Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Overveiende positivt fra Arbeiderpartiet

- Ap-landsmøtets vedtak om skognæringen som et nasjonalt strategisk satsingsområde er bra.

Verdas bønder samla i Japan

Handel, klima og matkjedemakt var tema som sto på dagsordenen då bønder møttes til generalforsamling i WFO.

Er du vår nye Askeladd?

For 18. året på rad jakter Norges Bondelag og Landkreditt Bank på Bygde-Norges beste gründer.

Kartet klart for 100 grøftemillioner

Jordbruksavtalen i fjor inneholdt 100 millioner til grøftetilskudd. Her er forslaget til hvordan pengene skal brukes.

Verdens bønder takket Berit

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, ble behørig takket for sin innsats som medlem i WFO.

– Bøndene har velgerne i ryggen - nå må regjeringen levere

Ni av ti nordmenn er enige i at bønder fortjener en inntekt minst på linje med andre grupper i samfunnet.

Bruk av verneområdene er nødvendig

-Bruk av verneområdene er nødvendig for å sikre kulturarven og verneverdiene i kulturlandskapet.

Vil trekke lovforslag

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog er sterkt kritiske til et lovforslag om endringer i vassdragsloven.

- Dramatisk for kornbrukene

Nye tall fra budsjettnemnda for jordbruket viser at mange kornbønder kan tape på driften.

Avgjerande mål og tiltak for auka matproduksjon

-Mange av måla og tiltaka i distriktspolitikkken er avgjerande og naudsynte for å auke matproduksjonen i Noreg.

Samler bondevenner

Bondelag over hele landet gjør stas på sine bondevenner – vi gir deg en samling.

Rødgrønt tut og kjør gjennom matfatet

Norges Bondelag mener regjeringen undervurderer de negative konsekvensene ”tidenes satsning” på samferdsel vil ha for norsk matproduksjon.

Samarbeider med Rådet for psykisk helse

Norges Bondelag har inngått en intensjonsavtale med Rådet for psykisk helse.

"Happy farmers" fra Levanger

Medlemmene i Ty-Bø Maskinlag i Levanger har gjort det igjen: En ny video går nå som en farsot på Youtube!

Frokost med et smil om munnen

Over hele landet ble Bondelagsmedlemmene møtt med smil og positive ord da de delte ut frokost onsdag morgen.

Nyttig og lærerikt for unge IPT-interesserte

- Særdeles nyttig, sier andre nestleder Brita Skallerud som håper du unge deltakerne på IPT-turen holder kontakt.

Bøndene inn i forhandlinger med folket i ryggen

9 av 10 sier de vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. – Et kraftig signal til regjeringen før jordbruksforhandlingene, sier bondelagslederen.

Start dagen med gratis frokost fra norske bønder i morgen!

Vi vet at forbrukerne setter pris på norsk kortreist mat, og ønsker å gi folk en god start på dagen.

Vi ønsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

IKEA, ledende kommunalpolitikere i Vestby og andre interessegrupper vil ofre 135 dekar av matjorda til varehus og biler.

Ny kunnskap om mykotoksiner må følges opp

- Norsk mat skal være trygg å spise. Ny kunnskap om mykotoksiner må føre til praktisk handling.

Bondelaget møtte Schjøtt-Pedersen

Nord-Trøndelag Bondelag fikk nylig møte med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, statsråd ved statsministerens kontor.

Skarp kniving i politisk kokkekamp

Det rødgrønne laget jublet for tidlig. Det ble blå seier i den politiske kokkekampen på Torget i Steinkjer .

Bli med og dyrk Norge

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård.

Hvem taper på matmonopol?

Utviklingsmandag: Må vi akseptere at en håndfull storselskaper dominerer såfrømarkedet?

Bondevenn ruller gjennom hovedstaden

I fjorten dager er busser og trikker i Oslo dekket med en oppfordring om å bli med på dyrkingen av Norge.

Informasjon ved turstier

Bli med og spre informasjon der folk ferdes! I nettbutikken finnes plakater som enkeltbønder og lokallag kan bruke for å spre informasjon om hva som dyrkes og betydningen av norsk landbruk.

Ingen tro på Schjøtt-Pedersens tall

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tror ikke på landbrukets tall, og landbruket tror ikke på Schjøtt-Pedersens.

Bondelaget støtter oppmykning av delingsforbudet

Norges Bondelag støtter intensjonen og hovedpunktene i forslaget til endring av jordlovens delingsbestemmelse, men advarer samtidig mot en rekke mulige negative konsekvenser.

Drukner innlandet i olje?

Truer oljerikdommen landbruket? Tirsdag kveld møtes Karl Schjøtt-Pedersen og representanter fra NHO, LO og Nortura til paneldebatt på Nes.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere