Illustrasjonsfoto: Johannes Ingvoldstad.- En sammenslutning er eneste mulighet til å videreføre og utvikle tjenestetilbudet som i dag drives gjennom Landbrukets HMS-tjeneste, heter det i vedtaket fra styret i Norges Bondelag. - Gjennom en sammenslutning kan tjenestene tilbys som en naturlig del av et vesentlig større fag- og rådgivningsnettverk enn i dag, heter det.

Prinsippene for sammenslutning

I arbeidet mot en felles organisasjon, legger Bondelagsstyret vekt på at

  • Det etableres en egen fagseksjon (avdeling) for helse, miljø og sikkerhet i Norsk Landbruksrådgiving.
  • Ansatte i Landbrukets HMS-tjeneste overføres til fagseksjon for helse, miljø og sikkerhet (sentral ansettelse),
  • Norsk Landbruksrådgiving etablerer et fagutvalg for helse, miljø og sikkerhet med representasjon fra samarbeidende bedriftshelsetjenester (BHT), Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
  • Sentralt medlemskap (for medlemmer av LHMS) videreføres.
  • Det arbeides for full integrering i løpet av 2-5 år.

-Hensikten med stiftelsen Landbrukets HMS-tjeneste kan kun ivaretas for framtida gjennom en sammenslutning, heter det i vedtaket i styret i Norges Bondelag.