- Norges Bondelag vil opprettholde konkurransen, men samtidig sikre inntektsmuligheter for melkebøndene. Bøndene kan risikere å tape årlig tape nærmere 20 000 kroner på konkurransestøtten slik den foreslås av Landbruks- og matdepartementet (LMD), sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Høringsnotatet fra Landbruks- og matdepartementet 

Konkurranser er etablert

I sin evaluering av konkurransestøtten  konkluderer Statens Landbruksforvaltning (SLF)  i en rapport desember 2012 at de konkurransepolitiske tiltakene har fungert etter forutsetning og at det ikke er behov for å forslå ytterligere tiltaksordninger.

 

- Konkurransen fungerer. De nye aktørene har tatt betydelige markedsandeler på drikkemelk, ost og tørrmelk. Hvorfor skal norske bønder belastes ytterligere når konklusjonen i evalueringsrapporten fra SLF er så tydelig på at tiltakene allerede har fungert? spør Nils T. Bjørke.

115 millioner kroner i støtte

 

I dag brukes 115 millioner kroner til å støtte konkurrentene til Tine. Tilskuddet dekkes av norske melkebønder. Denne konkurransestøtteordning  dekker 1,14 kr pr liter melk fra Q-meieriet. Tilsvarende støtte per kilo ost fra Synnøve Finden er 2, 50  kr. Rammen for dette tilskuddet er foreslått økt til ca 160 millioner kroner.

12 øre per liter tapt på melkeprisen

 

En totalramme på 160 millioner i 2016 betyr at hver liter melk vil få en avgift på 12 øre som bonden ikke kan ta ut som pris. Gjennomsnittsbonden produserer årlig 160 000 liter melk. I sum betyr dette endringsforslaget derfor at bonden mister inntektsmuligheter på 20 000 kroner.

Skal bøndene betale mer?

 

- Konkurranse er viktig, men vi skjønner ikke at bønder som har slått seg sammen for å ha en plass i verdikjeden gjennom etablering av TINE skal betale ytterligere for å øke konkurransen. Vi ønsker derfor å beholde ordningen tilsvarende et 2011-nivå på 115 millioner kroner, sier Bjørke

 

 

 

Ta kontakt med kommunikasjonssjef Ragna Kronstad på mobil 93 49 74 25