Ved i større grad å satse på temareiser, natur- og kulturbasert turisme og unike reiselivsopplevelser vil verdiskapingen innen reiseliv og landbruk kunne bli høyere enn idag.

På konferansen på Lillehammer 18. april stiller innledere fra både offentlige aktører og private virksomheter. Blant innlederene finner du fylkesmann Krisitin Hille Valla, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Ulv Lovén som er generalsekretær i Svenska Ekoturism Föreningen. Trykk her for oversikt over alle foredragsholderne.

Program:
Se og last ned program her

Målgruppe:
Målgruppe for konferansen er næringsdrivende innen reiseliv og landbruk, ansatte i offentlig forvaltning og andre med interesse for næringsutvikling.


Påmelding via påmeldingskjema her. Påmeldingsfristen er 3. april


Alternativt kan du sende en epost til post@ntu-as.no eller
ringe 61 24 66 60


Kontaktperson i Norges Bondelag: Kari Marte Sjøvik