I en pressemelding fremstiller Q-meieriene Norges Bondelag som talltriksere.

- Q-meieriene forsøker med kreativitet å fremstille det som om de selv ikke mottar konkurransestøtte. Det er selvsagt helt feil. Denne konkurransestøtten utgjør i dag kr 1,14 kr pr liter melk Q-meieriet produserer. Dette utgjør anslagsvis 1/3 av alle meierikostnadene ved å foredle drikkemelk. Dette tilskuddet får ikke konkurrenten Tine. Tilskuddet til Q dekkes av alle norske melkebønder og ikke av midler over statsbudsjettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Både Tine og Q-meieriene som begge produserer drikkemelk, må betale en avgift inn til utjevningsordningen for melk. Hensikten med denne ordningen er bl.a. at bonden skal oppnå samme pris uavhengig av om melka brukes til for eksempel ost eller drikkemelk. Denne avgiften er altså lik for Tine og Q-meieriene. En står da igjen med at forskjellen mellom Tine og Q er lik konkurransestøtten på kr 1,14 liter melk.

- Noen annen måte å fremstille denne forskjellen på finnes ikke. I sine regnestykker unngår Q-meieriene å si noe om denne forskjellen, men velger i stedet å blande tilskudd og avgifter sammen og riste godt! Denne manøveren er å blande snør og barter og er direkte villedende informasjon, understreker Skorge.

Det brukes i dag 115 millioner kroner årlig som særlig støtte til Q-meieriene og Synnøve Finden. Norges Bondelag er tydelige i sitt svar på høringsbrev fra Landbruk- og matdepartementet som foreslår å øke støtten ut over dette beløpet. Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ville økt dette støttebeløpet til med 40% til 160 millioner i 2016 og ville redusert inntektsmulighetene for norske melkebønder tilsvarende. Økningen utgjør 5.000 kr pr melkebonde.

Les Norges Bondelag høringssvar her.